Την  Τετάρτη  13 - 04 - 2016 και  ώρα   14:30 θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση  του Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Αμαρίου.

 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
     ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΒΟΛΕΩΝΩΝ,ΠΑΤΣΟΥ & ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ».

         3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση φθαρμένων 
              αρδευτικών   δικτύων στις Τ.Κ. : ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ-ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ-  ΕΛΕΝΩΝ-  ΜΕΡΩΝΑ-
              ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΚΑΙ  ΒΙΣΤΑΓΗΣ».

       4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική Οδοποιία – Ασφαλτοστρώσεις     
           Δήμου  Αμαρίου».

      5. Έγκριση της μελέτης: «Γεωλογική μελέτη περιοχής Μέρωνα Δήμου Αμαρίου»

6.    Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων:
           α. Εορτασμός της 72ης  επετείου του Ολοκαυτώματος  Λοχριάς.
           β. Φουρφουράς και Αντίσταση 
    
7.    Καθιέρωση της 2ας Φεβρουαρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Τοπική 
     Κοινότητα Μέρωνα Δήμου Αμαρίου.