Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού ΙΝΚΑ, θα πραγματοποιηθεί στις 9  το πρωί της Κυριακής, στον κινηματογράφο «Ελληνίς» στα Χανιά.

Στην διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Επίσης θα συζητηθεί η έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Συνεταιρισμό και άλλα θέματα.