Αναφορά προς τους Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, σχετικά με το αίτημα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τροποποίηση της ΚΥΑ περί απαγόρευσης της χρήσης ορυκτών στερεών καυσίμων στη βιομηχανία παραγωγής κεραμικών ειδών.

Όπως είναι γνωστό, η ΚΥΑ 166261/16-3-2010 απαγορεύει τη χρήση του καυσίμου pet-coke στις βιομηχανίες κεραμικών δομικών υλικών. Για το θέμα αυτό το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων και διαμαρτυριών, γιατί η απαγόρευση αυτή πολλαπλασιάζει το κόστος παραγωγής και απειλεί τη βιωσιμότητα της Κρητικής κεραμοποιίας. Έτσι, ζητάει την ανάκληση της εν λόγω ΚΥΑ διότι:

1. Υπάρχει έλλειψη εναλλακτικών λύσεων καυσίμων στις νησιωτικές περιοχές όπως είναι το φυσικό αέριο ή τα κατάλληλα βιοκαύσιμα. Εξαιτίας αυτού, οι τοπικές βιομηχανίες εξαναγκάζονται στη χρήση μαζούτ με συνέπεια την υπέρμετρη αύξηση του κόστους παραγωγής και με καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα γι' αυτές και κατά συνέπεια για τον κατασκευαστικό κλάδο.

2. Η απαγόρευση αυτή αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία και δεν ισχύει πουθενά αλλού στον κόσμο, ενώ το Επιμελητήριο θεωρεί ότι υπάρχουν ηπιότερες λύσεις από την πλήρη απαγόρευση και υπάρχουν δυνατότητες σταδιακής αντικατάστασης του εν λόγω καυσίμου.

3. Η απόφαση αυτή είναι διακριτική και άνιση, καθώς απαγόρευσε το εν λόγω καύσιμο μόνο στην κεραμουργία, η οποία και καταναλώνει πενιχρές ποσότητες έναντι άλλων κλάδων, όπως η τσιμεντοβιομηχανία (μέση ετήσια κατανάλωση αντίστοιχα 200.000 έναντι 1.500.000 τόνων).

4. Ο ισχυρισμός της προστασίας του περιβάλλοντος δεν ισχύει (τουλάχιστον για τη νησιωτική περιφέρεια) διότι η εξ' ανάγκης χρήση μαζούτ σε μεγάλες ποσότητες έχει ισοδύναμες αν όχι μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οπότε δεν επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

5. Ο κατασκευαστικός κλάδος και η οικοδμοή έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα από την κρίση, με τεράστια πτώση του τζίρου, και κάθε ρύθμιση από την πολιτεία που ανεβάζει το κατασκευαστικό κόστος οδηγεί σε εξόντωση τις τοπικές επιχειρήσεις και πρέπει να αποφεύγεται.

Τέλος, το Επιμελητήριο ζητά την ανάκληση της ΚΥΑ περί απαγόρευσης χρήσης ορυκτών στερεών καυσίμων στη βιομηχανία παραγωγής κεραμικών ειδών ή τουλάχιστον την αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής της με θέσπιση εξαίρεσης για τις νησιωτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας.