Σε ισχύ από 1ης Απριλίου το πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων, χωρίς προκαταβολή, καθώς και το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» με το οποίο παρέχεται έκπτωση 10% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις με μόνη προϋπόθεση, εκ μέρους τους, να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι της ΔΕΗ.