Ο Δήμος Κανδάνου Σελίνου σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών (ΜΑΙΧ) και το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων – Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα Πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου στην Παλαιόχωρα ομιλία όπου πρόκειται να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας ‘Αποτύπωση προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη στην Παλαιόχωρα’ όπως αυτή αποτυπώθηκε κατά την τουριστική σεζόν του 2015. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει από τους Δρ. Νίκλη Γεώργιο (Πολυτεχνείο Κρήτης) και υπ. Δρ. Μανθούλη Γεώργιο (ΜΑΙΧ) που ήταν οι βασικοί αναλυτές της έρευνας, ενώ τα αποτελέσματα θα σχολιάσει και ο διευθυντής του ΜΑΙΧ Δρ. Μπαουράκης Γεώργιος που ήταν ο κύριος συντονιστής της δράσης.