Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, διοργανώνει σεμινάριο θέμα «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και διαχείριση επιχειρηματικών κρίσεων» στη διάρκεια του οποίου θ’ αναλυθούν θέματα στρατηγικής επιχειρήσεων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης,  τρόποι βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυσης της ρευστότητας, επενδυτικών στρατηγικών, ανάλυσης επενδυτικών ευκαιριών κλπ.

Η ύλη του Σεμιναρίου καλύπτει όλα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση εν μέσω ύφεσης: μείωση πωλήσεων, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης, εύρεση και ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών. Επίσης, θ’ αναλυθούν βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης και περιστολής δύσκολων επιχειρηματικών καταστάσεων που οφείλονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες, στελέχη  και εργαζομένους επιχειρήσεων, εν δυνάμει επιχειρηματίες, φοιτητές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Ενότητες Σεμιναρίου:

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας εν μέσω ύφεσης
Βελτίωση ανταγωνιστικότητας
Στρατηγικές επιβίωσης επιχειρήσεων
Διαχείριση Επιχειρηματικών κρίσεων
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Επενδυτικά προγράμματα
Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
Case studies

Το κόστος του προγράμματος είναι 95€ ανά συμμετοχή.

Χρόνος Διεξαγωγής: 12 διδακτικές ώρες –  Σάββατο 21/05, 28/05 και 04/06 από 17:00μ.μ έως 20:15μ.μ

Εισηγητής: Νίκος Σχοινιωτάκης,ι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην οργάνωση και διοίκηση με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει διατελέσει εισηγητής σε διαλέξεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ  σε σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων, είναι επιχειρηματικός σύμβουλος(mentoring) στο ΙΜΕ ΓΕΣΒΕΕ, στην ΕΣΕΕ, και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συγγράψει βιβλία χρηματοοικονομικής και τραπεζικής, εργάζεται σε χρηματοπιστωτικό όμιλο σε θέματα επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας και διδάσκει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου θέματα Διοίκησης επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Πληροφορίες: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9. Υπεύθυνη κα Μαίρη Βενιχάκη, τηλ: 2810-302736 & 302730, email: [email protected]  &  [email protected] από  09:00 έως 15:00 μ.μ. και  αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr