Μια ακόμη ευκαιρία να κλείσουν «ανοικτούς λογαρισμούς» με την εφορία και να θεραπεύσουν «αμαρτίες του παρελθόντος» δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους σπεύσουν να υποβάλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις.

Υπολογίζεται πως ξεπερνούν τις 700.000 εκείνοι που παρέλειψαν να υποβάλουν τουλάχιστον μία δήλωση εισοδημάτος, ΦΠΑ κλπ. Η ρύθμιση αφορά και όσους τυχόν θέλουν να κάνουν διορθώσεις σε παλαιότερες δηλώσεις τους. Για όλους αυτούς προβλέπονται δυσβάσταχτα πρόστιμα, εφόσον τους εντοπίσει η εφορία, ακόμα και μετά από 15ετία!

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών δίδει δυνατότητα στους φορολογούμενους να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η ρύθμιση προβλέπει ότι, όσοι υποβάλουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ κλπ, θα γλιτώσουν το 90%-100% των προστίμων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών:

- για το φόρο που οφείλεται με τις εκπρόθεσμες αυτές δηλώσεις, δεν θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, εφόσον αυτός καταβληθεί εφάπαξ.

- αν η κύρια οφειλή καταβληθεί σε δόσεις, προσαυξάνεται με την επιβολή πρόσθετου φόρου 10% για τις περιπτώσεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.

- σε περίπτωση που με τις εν λόγω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται καν πρόστιμο!

Όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος, αυτός θα καταβάλλεται πάντα εφάπαξ, σε μία δόση: για μεν τα νομικά πρόσωπα με την υποβολή της δήλωσης, για δε τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.

Για τις λοιπές φορολογίες, ο φόρος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ (χωρίς πρόσθετο φόρο) είτε σε τέσσερις δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ της πρώτης καταβαλλομένης ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης και των επομένων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Από τη ρύθμιση φέτος δεν εξαιρούνται οι υποθέσεις της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενιαίου τέλους ακινήτων, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης:

- Παράταση, μέχρι το τέλος του 2012, της παραγραφής για όσες υποθέσεις θα παραγράφονταν φέτος.

- Κατάργηση της επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίες σε υπαλλήλους οι οποίοι μετατάσσονται σε προβληματικές περιοχές .

- Και εκ των υστέρων απόσυρση για οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά. Αν ένα όχημα εισαχθεί με κανονικό τέλος από την ισχύ της διάταξης και μετά, μπορεί μετέπειτα, εφόσον υπάρξει απόσυρση παλαιού οχήματος, να υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή και να επιστραφεί η διαφορά του τέλους ταξινόμησης.

protothema.gr