Μπαράζ παρεμβάσεων του Νότη Μαριά για τη στήριξη των Ελλήνων αλιέων κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τη Δευτέρα 11/4/2016.

Σε μια φάση που δοκιμάζεται ο πρωτογενής τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα της αλιείας είχαν την τιμητική τους αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο που εξέτασε: 1) τις πτυχές που αφορούν την αλιεία στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας 2) την εξωτερική διάταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και 3) την καινοτομία και διαφοροποίηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις περιοχές της Ένωσης που εξαρτώνται από την αλιεία.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να θεσπίσει ένα διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.  Η Σύμβαση αυτή του ΟΗΕ πρέπει να εφαρμοστεί βεβαίως από όλες τις χώρες, όχι μόνο της χώρες τις Ε.Ε. αλλά και τις χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. και τις υπόλοιπες. Ταυτόχρονα εκτός από την προστασία των πόρων, η Ε.Ε. πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί σοβαρά για τη στήριξη των αλιέων όλων των κρατών-μελών και ιδίως της Ελλάδας.

Για το λόγο αυτό συνέχισε ο Νότης Μαριάς οι συγκρούσεις που προκαλούνται στον τομέα της αλιείας δεν έχουν πλέον εθνοτικά χαρακτηριστικά, καθότι αυτοί που συγκρούονται είναι οι φτωχοποιημένοι από την οικονομική κρίση και τις φορομπηχτικές πολιτικές λιτότητας, αλιείς της Ε.Ε., με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε αυτή τη κρίση προστίθενται και η διαρκώς αυξανόμενη πίεση που ασκούν οι αναδυόμενες αλιευτικές δυνάμεις από την Ασία. Μια εύλογη εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής οφείλει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των ευρωπαίων αλιέων, ιδιαίτερα των μικρότερων, και να επιτάσσει τη βιωσιμότητα, τη διατροφική ασφάλεια και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας εκτός Ε.Ε., διότι οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα δεν γνωρίζουν όρια. Αυτό όμως θα είναι ανώφελο εάν η Κοινή Αλιευτική Πολιτική δεν απαντήσει ταυτόχρονα στο δίκαιο αίτημα ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που έχουν πληγεί από τα μνημόνια, όπως η Ελλάδα.     

Αναφερόμενος στην παράκτια αλιεία ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισήμανε ότι αποτελεί μία κοινωνικά βιώσιμη μορφή αλιείας, η οποία σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα στον αλιευτικό τομέα.

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε επισημαίνοντας ότι σε πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική ύφεση που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού και τη φυγή των κατοίκων. Επιπλέον, σε χώρες όπως η Ελλάδα που πλήττεται από τα μέτρα της λιτότητας και του μνημονίου, οι αλιείς βιώνουν τις συνέπειες του αγροτικού μνημονίου της τρόικας με αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση η οποία είναι πολύ πιο έντονη.

Είναι επομένως αναγκαίο, η Ε.Ε. να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να ανασυγκροτηθεί ο πρωτογενής τομέας, να δοθεί έμφαση στη γαλάζια οικονομία, να ενισχυθεί η απασχόληση στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές και να αυξηθεί η χρηματοδότηση της Ε.Ε. στον αλιευτικό τομέα ενώ σε σχέση με την Ελλάδα θα πρέπει επιτέλους να μπει φραγμός στην φορομπηχτική λεηλασία και το αντιασφαλιστικό ρεσάλτο στα πενιχρά εισοδήματα των αλιέων.