Το 1ο Συμπόσιο Ελληνικής Γαστρονομίας με θέμα : «Κρητική κουζίνα: ιστορία, εξέλιξη, ερωτηματικά και απαντήσεις» πραγματοποιήτε στα Καράνου της ορεινής Κυδωνίας Χανίων.

Το διήμερο ομιλιών διοργανώνουν η ερευνήτρια της Ιστορίας της Διατροφής κ. Μαριάνα Καβρουλάκη και η ΙΛΑΕΚ.

Οι ανακοινώσεις θα καλύπτουν τα παρακάτω θέματα, χωρίς να περιορίζονται σ' αυτά:

  • ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της κρητικής κουζίνας,
  • φαγητό, οικονομία και πολιτική,
  • το φαγητό στην Κρήτη ως πολιτισμική διαδικασία (π.χ. γεύσεις· περιορισμοί, απαγορεύσεις και απολαύσεις· διαιτητικές επιλογές· το φαγητό ως σύμβολο και ως δείκτης ταυτότητας· εξέλιξη συνηθειών, παραδόσεων και διατροφικών κωδίκων στο πέρασμα του χρόνου κ.λπ.),
  • σχέση τόπων, ανθρώπων και κρητικής κουζίνας (π.χ. δοκιμάζοντας το καινούριο: νέες τροφές, καινούριες τεχνικές· μόδα· κρητική κουζίνα και μετανάστευση· στο πιάτο των Κρητών της διασποράς· ο μύθος της κρητικής κουζίνας εκτός Κρήτης· σχέσεις τοπικών διατροφικών συμπεριφορών με τον τουρισμό και την παγκοσμιοποίηση κ.λπ.),
  • εξέλιξη συγκεκριμένων εδεσμάτων,
  • αλλαγές που παρατηρούνται στην παραγωγή του φαγητού,
  • η κρητική κουζίνα ως εμπορικό προϊόν και
  • παρανοήσεις σχετικά με την κρητική διατροφή.

Χρονολογικά το συμπόσιο θα καλύπτει όλες τις περιόδους, από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα.

Οι ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Το τελικό πρόγραμμα του συμποσίου θα ανακοινωθεί μέχρι τις 15 Απριλίου 2011.

Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης και για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εισήγηση ή αφίσα μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες.