Την κανονιστική απόφαση για την πρόσληψη των 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής.

Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τις επόμενες ημέρες με απόφαση του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, Αντιστράτηγου Στυλιανού Στεφανίδη, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, η οποία και θα αναρτηθεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας.

Τα κριτήρια είναι ο τίτλος σπουδών, η άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου (γ’ κατηγορίας και άνω), η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κλπ.

Με τις βασικές προϋποθέσεις να είναι η μη υπέρβαση του ορίου ηλικίας των 29 ετών, τονίζεται ότι ως πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης μπορούν να προσληφθούν και όσοι είναι κάτω των 45 ετών κατέχουν τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και υπηρέτησαν:

*ως εποχικοί κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010.

*ως εποχικοί σε μία από από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.

*ως εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας, με όριο ηλικίας το 49ο έτος.

news247.gr