Κάλεσμα προς όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα στις 12.00 στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων και στην παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης, απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων Νομού Χανίων:

"Για άλλη μια φορά το ΥΠΠΕΘ αναστατώνει τη ζωή χιλιάδων αδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το σχέδιο νόμου για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών στο πνεύμα της απόφασης του ΣΤΕ με την οποία εναρμονίζεται πλήρως το υπουργείο, περιγράφει όχι μόνο ένα άνισο και άδικο σύστημα διαμόρφωσης των πινάκων των αναπληρωτών, αλλά μια κακή προσαρμογή στο νόμο 3848/2010 της Διαμαντοπούλου κάνοντας ακόμα πιο ξεκάθαρο τους μηδενικούς μόνιμους διορισμούς. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα ελάχιστα εναπομείναντα κονδύλια ΕΣΠΑ και την έλλειψη χρηματοδότησης της εκπαίδευσης από τον τακτικό προϋπολογισμό γίνεται σαφές ότι οι προσλήψεις  θα μειωθούν και θα οδηγήσουν πολλούς νέους συναδέλφους στην ανεργία και χιλιάδες κενά στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο παραδέχεται ότι υπάρχουν 3.000 κενά.

Το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε ΔΕΝ καταργεί το νόμο 3848/10 που ήταν η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης, αλλά καταργεί . εκείνες τις μεταβατικές διατάξεις που δρούσαν ενισχυτικά στους συναδέλφους με προϋπηρεσία:
-       Δεν αναφέρεται πουθενά η διπλή  μοριοδότηση των δυσπρόσιτων.
-       Δεν υπολογίζεται η  προϋπηρεσία πέρα των 60 μηνών με ανώτατο όριο μονάδων 16,80, ακυρώνοντας την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας από το 10 ως το 12.
-       Τροποποιείται η προσμέτρηση μορίων λόγω εξετάσεων ΑΣΕΠ πριμοδοτώντας όχι μόνο τον διαγωνισμό του 2008 αλλά και του 2006 και μάλιστα αθροιστικά πράγμα που δεν προβλεπόταν στο 3848.
-       Υπολογίζει το βαθμό πτυχίου και μάλιστα ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης του πτυχίου.

Έτσι λοιπόν συνάδελφοι που εργάζονται δέκα και δεκαπέντε χρόνια σε όλα τα μέρη της χώρας, αναπληρώνοντας ουσιαστικά τον εαυτό τους, βλέπουν την προϋπηρεσία τους να χάνεται και ταυτόχρονα μπαίνουν στη διαδικασία να ανταγωνίζονται μόρια και βαθμούς συναδέλφων  με πολύ λιγότερη προϋπηρεσία.

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που πραγματικά προσβάλλει τους αναπληρωτές συναδέλφους που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια, τρέχοντας με μια βαλίτσα στο χέρι από περιοχή σε περιοχή. Φτάνει πια με την κοροϊδία!
Στο ανοιχτό Δ. Σ  της Τρίτης με την παρουσία δεκάδων συναδέλφων τέθηκαν τα ζητήματα που προκύπτουν αν εφαρμοστεί ο νέος τρόπος προσλήψεων .

Η απάντηση μας:

       Άμεση κατάργηση του απαράδεκτου ν.3848/2010 της Διαμαντοπούλου. Καμιά απαξίωση των σπουδών και των εργασιακών δικαιωμάτων.     Καμία συζήτηση για προσοντολόγιο.
       Σύσταση οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Καμιά κατηγοριοποίηση των  εκπαιδευτικών, όχι άλλες ανισότητες!  Χωρίς διακρίσεις και κατακερματισμό του κλάδου και ειδικά των αναπληρωτών απέναντι στην ελαστική εργασία παλεύουμε και δίνουμε τη μάχη, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες και όλους τους συναδέλφους για κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων μας.
       Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στο ίδιο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη βουλή αναφέρεται :

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια. β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017».
Με αυτό τον αριθμό ο θεσμός του Νηπιαγωγείου θίγεται σοβαρά. Ο Ν. 4264/2014 που ισχύει τώρα και προέβλεπε τη δημιουργία πολυθέσιων νηπιαγωγείων,    ορίζει πως η αναλογία νηπιαγωγού προς μαθητές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα προς 7 και μεγαλύτερη από ένα προς 25, μοιάζει καλύτερος συγκριτικά με τον προς ψήφιση νόμο. Κρατάνε το μέγιστο αριθμό και ανεβάζουν τον ελάχιστο

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι ούτε κοινωνικά ούτε παιδαγωγικά επιβεβλημένη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ουσιαστικά η διάλυση του δημόσιου Νηπιαγωγείου, καθώς όλοι καταλαβαίνουν πως αν γίνει ο ελάχιστος αριθμών των μαθητών 14 από 7, όπως ισχύει προς το παρόν, οδηγούνται σε κλείσιμο πολλά νηπιαγωγεία, τόσο σε κωμοπόλεις, σε χωριά, αλλά και μέσα στα Χανιά. Μια τέτοια ενέργεια θα προσθέσει στην ήδη ταλαιπωρημένη ελληνική οικογένεια ένα επιπλέον πρόβλημα, φέροντάς την σε απόγνωση. Πληροφορίες μιλούν για 1144 Νηπιαγωγεία που κινδυνεύουν να κλείσουν, Στα Χανιά 14 τμήματα  νηπιαγωγείων κυρίως κλασικά (8.00 12.15)  μέσα στην πόλη και το Καστέλι έχουν λιγότερα από 14 παιδιά και κάποια από αυτά  κινδυνεύουν. Αιτία είναι η πολύ κακή κτιριακή υποδομή και οι εξαιρετικά μικροί χώροι που σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν περισσότερα παιδιά. Πολύ περισσότερα στην περιφέρει όπου θα είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης ο χαρακτηρισμός τους σε ορεινά , απομακρυσμένα, με μετακινήσεις κτλ. όπου ο αριθμός των ελάχιστων μαθητών γίνεται

5.
 Στην αιτιολογική, έκθεση για το σχέδιο νόμου τονίζεται: "Η ρύθμιση αυτή αφενός μεν κρίνεται κοινωνικά και παιδαγωγικά επιβεβλημένη, αφετέρου συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών".
Καταργώντας  τα τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών κυρίως στις πόλεις, όλα τα νηπιαγωγεία θα λειτουργούν με το μέγιστο αριθμό παιδιών. Οι διεθνείς μελέτες και έρευνες όμως δείχνουν  πως όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία εκπαιδευτικού – μαθητών, τόσο δυσχεραίνεται το εκπαιδευτικό έργο, τόσο λιγότερο επιτυγχάνεται ο σκοπός της προσχολικής αγωγής που έχει ως κύριο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου.  Ας μην ξεχνάμε τον αντισταθμιστικό χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης και τον καταλυτικό ρόλο που παίζει στη διαδικασία της πρώιμης  ανίχνευσης πιθανών δυσκολιών του παιδιού.

Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία και με χιλιάδες προβλήματα να ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία μια τέτοια ρύθμιση είναι προφανές ότι προτείνεται μόνο για εξοικονόμηση δαπανών.  Καλούμε άμεσα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην προβεί σε κατάθεση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης.

Προτείνουμε - Απαιτούμε:
       Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή - νηπίων και προνηπίων.
       Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και ανέγερση  κατάλληλων σχολικών κτιρίων.
       Αναλογία Νηπιαγωγού/παιδιών 1:15.
       Νομοθετική κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου  των νηπιαγωγών.
       Ίδρυση τμημάτων ένταξης και  παράλληλη στήριξη για όσα νήπια έχουν ανάγκη.
       Πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.
Είναι ξεκάθαρο πια ότι η κυβέρνηση με την πολιτική της απέναντι στους αδιόριστους εκπαιδευτικούς  τα νηπιαγωγεία  και την Ειδική Αγωγή, υλοποιεί βασικές πλευρές του τρίτου μνημονίου και οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και της θέσης του εκπαιδευτικού. Παράλληλα αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι οι εξαγγελίες περί αλλαγών και εθνικού διαλόγου είναι προσχηματικές και αποπροσανατολιστικές.
Στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου σήμερα στο Ηράκλειο θα γίνει εκδήλωση με την παρουσία του προέδρου της επιτροπής εθνικού διαλόγου Α. Λιάκου, για την οποία λάβαμε πρόσκληση. Δεν νομιμοποιούμε με την παρουσία μας τον προσχηματικό εθνικό διάλογο. Η θέσεις μας είναι γνωστές στην κυβέρνηση."