Στην άσκηση συμμετείχαν οι έξι μεγαλύτεροι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι (Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ATEbank και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), που από κοινού αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (εξαιρουμένων των θυγατρικών ξένων ομίλων).

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τράπεζα (1) Δείκτης Core Tier 1 την 31.12.2012 (υπό το δυσμενές σενάριο) (2) Δείκτης Core Tier 1 την 31.12.2012 (υπό το δυσμενές σενάριο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων μέτρων βελτίωσης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας)
Εθνική Τράπεζα 7,7% 9,7%
Alpha Bank 7,4% 8,2%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 5,5% 7,1%
Τράπεζα Πειραιώς 5,3% 6,3%
Eurobank EFG 4,9% 7,6%
Αγροτική Τράπεζα -0,8% 6,0%
Συνολικό πλεόνασμα κεφαλαίων έναντι του ορίου αναφοράς 5% €2,44 δισ. ευρώ € 5,05 δισ. ευρώ
Στη στήλη 1 του πίνακα, ο Δείκτης Core Tier 1 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μέτρα που έχουν ληφθεί έως 30.4.2011. Στα αποτελέσματα που παρατίθενται στη στήλη1 δεν λαμβάνονται υπόψη γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματίσει οι τράπεζες και δράσεις που έλαβαν ή ανακοίνωσαν μετά τις 30 Απριλίου 2011.

Πίνακας μετά τη λήψη των πρόσθετων προβλέψεων:

Εθνική Τράπεζα
Με επίδοση 7,7% η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, ξεπέρασε με άνεση το κρίσιμο όριο του 5%.

Eurobank
Με επίδοση 7,6% (μετά την πρόβλεψη για λήψη πρόσθετων μέτρων) η τράπεζα ξεπέρασε το κρίσιμο όριο του 5%.

Alpha Bank
Με επίδοση 7,4% ξεπέρασε το κρίσιμο όριο του 5%.

Τράπεζα Πειραιώς
Με επίδοση 5,3% η τράπεζα ξεπέρασε το κρίσιμο όριο του 5%.

Αγροτική Τράπεζα
Με επίδοση 6% (μετά την πρόβλεψη για λήψη πρόσθετων μέτρων) η τράπεζα ξεπέρασε το κρίσιμο όριο του 5%.

Τράπεζα Κύπρου
Με επίδοση 6,2% η τράπεζα ξεπέρασε το κρίσιμο όριο του 5%.

Μarfin Popular Bank
Με επίδοση 6,2% η τράπεζα ξεπέρασε το κρίσιμο όριο του 5%.  

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης προσωμείωσης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος έκανε λόγο για «ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μας, οι οποίες ακολουθώντας και τις προτροπές της Τράπεζας της Ελλάδος, προχώρησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και δρομολόγησαν επιχειρηματικές κινήσεις με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης τους, παρά τις δυσκολίες του περιβάλλοντος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία επιβάλλουν όχι απλώς συνέχιση, αλλά ένταση των προσπαθειών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις τράπεζες προς την κατεύθυνση αυτή».

Τα ακραία σενάρια στα οποία επεβλήθησαν οι ελληνικές τράπεζες περιλάμβαναν επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, της χρηματιστηριακής αγοράς, και της αγοράς ακινήτων, αλλά και την πιθανότητα μεγάλης μείωσης των αξιών των ομολόγων, που κατέχουν οι τράπεζες. Η απομείωση αυτή στο trading χαρτοφυλάκιο ήταν της τάξης του 23% και στο banking χαρτοφυλάκιο εφαρμόσθηκε πρόβλεψη για «αναμενόμενη ποσοστιαία ζημιά» 14,5%.

Στα τεστ προσομοίωσης περιλαμβάνουν αποτελέσματα για δύο περιόδους αναφοράς: Η πρώτη μέχρι τον Απρίλιο 2011 και η δεύτερη μετά. Στόχος να καταδειχθεί πως μετά από συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις οι τράπεζες ενίσχυσαν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα.

Στα τεστ ακραίων καταστάσεων υποβλήθηκαν 90 τραπεζικοί όμιλοι που εδρεύουν στην ΕΕ, από 20 χώρες, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκπροσωπούν το 65% του τραπεζικού κλάδου. Από αυτούς 8 βρέθηκαν κάτω από το όριο του 5%.

in.gr