Στα πλαίσια της διάχυσης της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήσαμε κατά την εφαρμογή και υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος EURONET 50/50 max, διοργανώνουμε ημερίδα την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 στο ΜΑΙΧ, αίθουσα Αριστοτέλης, με κύριο θέμα την «Εξοικονόμηση Ενέργειας Σχολείων».

Με σκοπό την συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών έχουμε καλεσμένους ομιλητές, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζουν για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Η ημερίδα είναι και αυτή ένα μέρος από τις πολλές δράσεις μας που αναπτύξαμε κατά την υλοποίηση του προγράμματος Euronet 50/50 max στο σχολείο μας. Με αυτήν την διοργάνωση έχουμε ως σκοπό να ενημερώσουμε για τις επιτυχημένες πρακτικές και δραστηριότητες που εφαρμόσαμε εντός σχολείου, τους συμμαθητές μας, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της μαθητικής κοινότητας και να διαδώσουμε τα οφέλη που πετυχαίνουμε εξοικονομώντας ενέργεια και στα μέλη της τοπικής μας κοινωνίας.

Δείτε το πρόγραμμα