Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασία, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσαν σήμερα βουλευτές του ΚΚΕ με θέμα "Αποπληρωμή δεδουλευμένων ωρομισθίων εκπαιδευτών/τριών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης –Συμβάσεις Εργασίας".

Aναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

"Απλήρωτοι παραμένουν οι εκπαιδευτές ΙΕΚ για το 2ο εξάμηνο του 2015 εξαιτίας των καθυστερήσεων στην χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Πρόκειται για εργαζόμενους που ολοκλήρωσαν τη διδασκαλία τους στις 16 Μαρτίου και παραμένουν απλήρωτοι για τις ώρες που έχουν διδάξει από τις 29 Νοεμβρίου.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μοριοδοτεί τη βεβαιωμένη ανεργία άνω των τριών μηνών, προτιμώντας να μοιράζει συνήθως από 5 έως 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα σε καθηγητές/τριες, που ακόμη κι αν αμείβονταν τακτικά και εγκαίρως, σε καμία περίπτωση δε μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

Όταν λήγει η σύμβαση έργου που ποτέ δε ξεπερνά τους 4 μήνες, επιστρέφουν στην ανεργία, χωρίς βέβαια να μπορούν να πάρουν το επίδομα. Μέχρι και στην αναζήτηση άλλης εργασίας έχει αντίκτυπο η απληρωσιά, εφόσον δε φαίνονται τα ένσημά τους στις λίστες που οι εργοδότες ζητούν ως αποδεικτικό της προϋπηρεσίας. Παρόμοια εξοντώνονται και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ΤΠΥ, αφού υποχρεώνονται να δηλώσουν επέκταση δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ και (προ)καταβάλλουν όλους τους φόρους και τις εισφορές από τη μεριά τους.

Επιπλέον, οι συμβάσεις έργου φορολογούνται με παρακράτηση 20%, σαν να πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. υπόκεινται σε κρατήσεις 16,5% και 1% για φόρο αλληλεγγύης για το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης 101 του Ι.Κ.Α., όπου ασφαλίζονται ως μισθωτοί. Συνεπώς υπόκεινται σε συνολικές κρατήσεις 37,5%, δηλαδή ένας ωρομίσθιος εκπαιδευτής με μεταπτυχιακό που αμείβεται μεικτά 18 ευρώ την ώρα, με τις νόμιμες κρατήσεις εισπράττει μόλις περίπου 11 ευρώ την ώρα!

Πρέπει, επίσης, να διευκρινιστούν οι δικαιούμενες άδειες των εκπαιδευτών δημοσίων Ι.Ε.Κ., οι οποίες μέχρι στιγμής επειδή δεν έχουν οριστεί, παρόλο που ο θεσμός των Ι.Ε.Κ. λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια, οι εκπαιδευτές που δουλεύουν αποκλειστικά και μόνο σε Ι.Ε.Κ., χωρίς να εργάζονται και κάπου αλλού, δε δικαιούνται κανενός είδους άδεια. Με αποτέλεσμα εκπαιδεύτριες των Ι.Ε.Κ. σε περίπτωση εγκυμοσύνης να οδηγούνται σε παραίτηση προκειμένου να γεννήσουν!

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:

Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και των ενσήμων όλων των εκπαιδευτών/τριών των ΔΙΕΚ.

Την παροχή επιδόματος ανεργίας στους εκπαιδευτές/τριες των ΔΙΕΚ χωρίς άλλη απασχόληση μόλις λήξει η σύμβαση έργου, άνευ προϋποθέσεων (όπως η συμπλήρωση ορισμένου αριθμού ενσήμων).

Την μετατροπή των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Την κάλυψη όλων των αναγκών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Οι Βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης

Γιάννης Γκιόκας

Γιάννης Δελής

Διαμάντω Μανωλάκου

Σταύρος Τάσσος

Μανώλης Συντυχάκης"