Κατόπιν του ενδιαφέροντος, που εκδηλώθηκε από Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου για πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών σε θέματα υγείας, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η διενέργεια ενημερωτικών παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες Ρεθύμνου.

Η διοργάνωσή τους γίνεται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου διαμέσου της Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς:

-   Τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ρεθύμνης της οποίας η διεπιστημονική ομάδα θα στελεχώνεται από Παθολόγο ιατρό, Κοινωνική Λει-τουργό και Επισκέπτρια Υγείας 
-    Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Ρεθύμνης με τη συμμετοχή του Κτηνιάτρου.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και διαφύλαξη της σωματικής και ψυχικής υγείας του ατόμου, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια ευαισθησίας στο ευρύτερο περιβάλλον.

Σε συνέχεια των παραπάνω πραγματοποιήθηκε παρουσίαση την Πέμπτη 14-04-2016, στους μαθητές της β΄ και γ΄ τάξης του  1ου Γυμνασίου  Ρεθύμνου, με τα κάτωθι θέματα:

- Διαχείριση Κατοικίδιων  και  Μέτρα Πρόληψης Νοσημάτων τους. 
Από τον Κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνης κ. Νάκο Αθανάσιο.
- Γενικά Χαρακτηριστικά - Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σταφυλοκοκκικής Λοίμωξης
Από το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Περάματος κ. Παπαδάκη Νικόλαο
- Καταπολέμηση Κουνουπιών - Προστατευτικά Μέτρα για Αποφυγή Τσιμπήματος  
Από τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης κ. Καββάλου Μαρία
-Κανόνες Υγιεινής στους Χώρους του Σχολείου - Αποφυγή  Μετάδοσης Λοιμώξεων στο Χώρο του Σχολείου

Από την Επισκέπτρια Υγείας της Διεύθυνσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης κ. Τζεμοπούλου Ευσταθία.