Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της  Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2016 συνεχίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών από υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Έτσι, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση τη Δευτέρα 18 Απριλίου στην αί-θουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Αγία Φωτεινή, με το Δήμαρχο, αρμόδι-ους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Προέ-δρους των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Αμαρίου, με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το παραπάνω πρόγραμμα. Ακολούθησε συζήτηση για την προστασία των κατοίκων από την όχληση ή τις ασθένειες για τις οποίες τα κουνούπια είναι φορείς και την κατάδειξη τρόπων ή μεθόδων μέσω των οποίων μπορούν να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην αντιμετώπιση των εντόμων, ενώ έγινε και διανομή φυλλαδίων με αντίστοιχες οδηγίες.

Ανάλογες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στους Δήμους Ρεθύμνου στις 20-4-16 και Μυλοποτάμου – Ανωγείων στις 22-4-16.