Ενστάσεις που αφορούν τη νομιμότητα της προωθούμενης προς ψήφιση - στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων - μελέτης για την αδειοδότηση έργου κατασκευής κόμβου στο Πλατάνι Σούδας, για την εξυπηρέτηση ιδιωτικής εταιρείας αποθήκευσης καυσίμων, εκφράζουν με ερώτησή τους προς τους αρμοδίους κ.κ. Υπουργούς, οι βουλευτές Χανίων, Βάλια Βαγιωνάκη και Αντώνης Μπαλωμενάκης.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ερώτηση που απευθύνεται στους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη και Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή, «τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται η Περιφέρεια Κρήτης να κινεί αναρμοδίως μια διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κόμβου επί του εθνικού δρόμου στην περιοχή Πλατάνι Σούδας, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον μιας εταιρίας της MAMIDOIL-JETOIL, και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που επιδιώκει να κατασκευάσει».

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές «πρόκειται για δημόσιο έργο αποκλειστικής αρμοδιότητας του Ο.Α.Κ., ο οποίος εποπτεύεται από το πρώτο από τα ερωτώμενα Υπουργείο και ότι ενδεχόμενη υλοποίηση του έργου - και μάλιστα χωρίς την αναγκαία νομιμότητα - θα έχει ως αποτέλεσμα συνεχή είσοδο - έξοδο στο Β.Ο.Α.Κ. μεγάλων βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων μιας παρακείμενης μονάδας τύπου «SEVESO», σ’ ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο στον πιο θανατηφόρο δρόμο της χώρας».

Καταλήγοντας στην ερώτησή τους, οι βουλευτές ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό:

«Έχει αρμοδιότητα η Περιφέρεια Κρήτης να αναλάβει την υλοποίηση ενός συνοδού έργου σύνδεσης με το ΒΟΑΚ μιας μονάδας τύπου SEVESO; Ποιά είναι τα υπό του νόμου προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας στη σύνδεση με το ΒΟΑΚ για μια μονάδα τύπου Seveso; Ποια υπηρεσία, με ποια αρμοδιότητα και με ποια διαδικασία ανέθεσε και ενέκρινε την μελέτη σύνδεσης; -Ποια υπηρεσία και με ποια διαδικασία ενέκρινε την κατάληψη παρόδιων δημόσιων εκτάσεων του ΒΟΑΚ;

Υπάρχει γενικότερος σχεδιασμός στον οποίο να έχει ενταχθεί ο συγκεκριμένος κόμβος; Αν ναι, ποιοί άλλοι κόμβοι προβλέπεται να κατασκευαστούν μεταξύ του κόμβου της Σούδας και των Καλυβών;»

Ως προς το κομμάτι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ερωτάται ο Υπουργός αν «προτίθεται να ελέγξει την Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με το ποια υπηρεσία, με ποια αρμοδιότητα και με ποιες διαδικασίες ανέθεσε τη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης μονάδας τύπου «Seveso» στον αποκλειστικά ωφελούμενο ιδιώτη και γενικά το εάν η ανάθεση και η έγκριση υπήρξε ή όχι σύννομη; Όπως και εάν παρακάμφθηκαν οι υπό του νόμου υπεύθυνες υπηρεσίες και αρχές».

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Κόμβος στη θέση Πλατάνι Σούδας του ΒΟΑΚ»

1.Με το νόμο 4138/19-3-2013 (ΦΕΚ Α72) άρθρο 3 παρ. Δ11β μεταβιβάστηκε ολοκληρωτικά και αποκλειστικά η αρμοδιότητα για το «σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη» των έργων ΒΟΑΚ στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).

Στην αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνεται: η ολική ή μερική ανάθεση ή κατόπιν διαγωνισμού της μελέτης και της κατασκευής του συνόλου ή τμημάτων ή επί μέρους έργων του ΒΟΑΚ, όπως και η διαχείριση των παρόδιων εκτάσεων που έχουν προέλθει από απαλλοτριώσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις η συντήρηση του ΒΟΑΚ θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ Α162) και των εφαρμοστικών αποφάσεων, δηλαδή από την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο νόμος διευκρινίζει την έννοια της συντήρησης ως εξής: «ως συντήρηση νοείται η αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ)». Αποκλείει δηλαδή κάθε άλλη παρέμβαση-έργο στο δρόμο εκτός της αποκατάσταση των βλαβών.

2.Τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται η Περιφέρεια Κρήτης να κινεί αναρμοδίως κατά τη γνώμη μας μια διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κόμβου επί του εθνικού δρόμου στην περιοχή Πλατάνι Σούδας, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον μιας εταιρίας της MAMIDOIL - JETOIL, και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που επιδιώκει να κατασκευάσει.

Συγκεκριμένα: τέθηκε στην Ημερήσια διάταξη της επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας το θέμα. «Βελτίωση της συμβολής αδιεξόδου τμήματος της Δημοτικής οδού (πρώην Π.Ε.Ο.) με τη Ν.Ε.Ο. στη θέση Πλατάνι Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων» με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης» και με μελέτη του ιδιώτη MAMIDOIL-JETOIL. Όμοιο θέμα τέθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Δεδομένου ότι:

- πρόκειται για δημόσιο έργο αποκλειστικής αρμοδιότητας, του ΟΑΚ ο οποίος εποπτεύεται από τον πρώτο από τα ερωτώμενα Υπουργείο,

- ότι ενδεχόμενη υλοποίηση του έργου και μάλιστα χωρίς την αναγκαία νομιμότητα θα έχει ως αποτέλεσμα συνεχή είσοδο - έξοδο στον ΒΟΑΚ μεγάλων βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων μιας παρακείμενης μονάδας τύπου «SEVESO», σ’ ένα επικίνδυνο σημείο στον πιο θανατηφόρο δρόμο της χώρας

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Έχει αρμοδιότητα η Περιφέρεια Κρήτης να αναλάβει την υλοποίηση ενός συνοδού έργου σύνδεσης με το ΒΟΑΚ μιας μονάδας τύπου «SEVESO»;

Ποιά είναι τα υπό του νόμου προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας στη σύνδεση με το ΒΟΑΚ για μια μονάδα τύπου «SEVESO»;

Ποια υπηρεσία, με ποια αρμοδιότητα και με ποια διαδικασία ανέθεσε και ενέκρινε την μελέτη σύνδεσης και την κατάληψη παρόδιων δημόσιων εκτάσεων του ΒΟΑΚ;

Υπάρχει γενικότερος σχεδιασμός στον οποίο να έχει ενταχθεί ο συγκεκριμένος κόμβος; Αν ναι, ποιοί άλλοι κόμβοι προβλέπεται να κατασκευαστούν μεταξύ του κόμβων της Σούδας και των Καλυβών;

Προτίθενται να ελέγξουν την Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με το ποια υπηρεσία, με ποια αρμοδιότητα και με ποιες διαδικασίες ανέθεσε τη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης μονάδας τύπου «SEVESO» στον αποκλειστικά ωφελούμενο ιδιώτη και γενικά εάν η ανάθεση και η έγκριση υπήρξε ή όχι σύννομη, όπως και εάν παρακάμφθηκαν οι υπό του νόμου υπεύθυνες υπηρεσίες και αρχές;