Σχετικά με την πρόσφατη επιστολή του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ για την προβληματική λειτουργία των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, ο σύλλογος με ανακοίνωσή του τονίζει ότι με την καταγραφή του προβλήματος αυτού δεν έχει πρόθεση να στοχοποιήσει συγκεκριμένους εργαζόμενους ή το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα αναφέρει:

"Το ΔΣ έχει υποχρέωση να επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, όπως και τη δημοσιοποίηση τους, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Στη συγκεκριμένη επιστολή υπήρξε καταγραφή του προβλήματος με τη λειτουργία των ανελκυστήρων και της αγανάκτησης που έχει προκαλέσει σε εργαζόμενους του Νοσοκομείου το πρόβλημα αυτό, χωρίς να υπάρχει καμιά πρόθεση καταλογισμού ευθυνών σε συγκεκριμένο  πρόσωπο, ούτε βεβαίως στο συνάδελφο προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας στον οποίο εσφαλμένα απευθύνθηκε  η επιστολή αντί της διοίκησης.
 
Άλλωστε η διερεύνηση των αιτίων των προβλημάτων και οι τυχόν επιμερισμοί ευθυνών σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν  αρμοδιότητα του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων, αλλά των θεσμικών οργάνων κάθε υπηρεσίας. Συνεπώς,  στην επιστολή μας  ουδεμία διάθεση υπήρξε να υποδειχθεί οποιοσδήποτε συγκεκριμένος ως υπαίτιος της προβληματικής λειτουργίας των ανελκυστήρων, αλλά στόχος ήταν και είναι η ανάδειξη του προβλήματος  ώστε να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν.
 
Γι΄ αυτό, εφόσον το πρόβλημα  δεν λυθεί, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε και σε νέα παρέμβαση για το θέμα αυτό στο μέλλον."