Την Παρασκευή 22/ 4/2016  ξεκινάει από τα Υποκ/τα - Παρ/τα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. η καταβολή Δωροσήμου του ΠΑΣΧΑ του Α' Τετραμήνου του 2016. 

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 22/04/2016 μέχρι 13/05/2016 κατά τις ημερομηνίες 22, 25, 26, 27 / 04 / 2016 και 9, 10, 13 / 05 / 2016 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των .

Δικαιολογητικά πληρωμής:    
•    Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο. 
•    Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή  ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης. 

Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση. Ειδικά για τους παραπάνω, η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί την 22/4/2016 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.