Από χθες  Παρασκευή 22/4/2016  ξεκίνησε από τα Υποκαταστήματα - Παραρτηματα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. η καταβολή Δωροσήμου του ΠΑΣΧΑ του Α' Τετραμήνου του 2016 για τους οικοδόμους.

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 22/04/2016 μέχρι 13/05/2016 κατά τις ημερομηνίες 22, 25, 26, 27/04/2016 και 9, 10, 13/05/2016 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των .

Δικαιολογητικά πληρωμής:       

Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή  ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης.

Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση. Ειδικά για τους παραπάνω, η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί την 22/4/2016 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.