Η αναδιάρθρωση του χρέους με «κούρεμα» κατά 60% είναι η κύρια επιλογή του ελληνικού δανεισμού κατά την Barclays, καθώς οι υπόλοιπες επιλογές δεν πρόκειται να λειτουργήσουν διότι η ανακύκλωση θέλει επιτόκιο 7% για 30 χρόνια και η αλλαγή προφίλ 6,9% ανάλογα!

Με άλλα λόγια, οι Αγγλοσάξωνες προτείνουν την καταστροφή (δραματική μείωση μισθών - συντάξεων, νέα κεφάλαια στις τράπεζες),  ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα επιτόκια θα είναι τοκογλυφικά, εκτός αν η Ελλάδα αναπτύσσεται με πάνω 8% για 30 χρόνια.         

Δηλαδή για  να βγαίνει το χρέος με επιτόκια 7% χρειάζεται ανάπτυξη τουλάχιστον 8%, ώστε τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα του χρέους.        

Συγκεκριμένα, η  αγγλική τράπεζα επισημαίνει καταρχάς ότι η δημοσιονομική προσαρμογή και η δυνητική ανάπτυξη που μπορεί να  φέρει η Ελλάδα δεν θα σταθεροποιήσει το χρέος.

Δηλαδή από το 30% «κούρεμα» φθάσαμε σε έναν χρόνο στο 60% προκειμένου να εξαφανιστούν 204 δισ. χρέος (ή οι τόκοι των 187 δισ. που υπάρχουν στο ελληνικό χρέος, καθώς από τα 341 δισ. ευρώ τα 187 δισ. ευρώ είναι τόκοι).          

Οι επιπτώσεις, τις οποίες βεβαίως δεν αναφέρει η Barclays, είναι καταστροφικές διότι οι μισθοί θα υποστούν «κούρεμα», τα ασφαλιστικά ταμεία θα δίνουν μισές συντάξεις ενώ οι τράπεζες θα κάνουν συνεχώς αυξήσεις κεφαλαίου.   
Αναλύοντας τις  προτάσεις η Barclays παραθέτει ένα παράδειγμα αλλαγής του προφίλ του χρέους και των ομολόγων:

1)Αλλαγή προφίλ: 40% υψηλότερος τόκος
 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ένα 7ετές ελληνικό ομόλογο με ένα κουπόνι (επιτόκιο) 5%, 100 ονομαστική αξία και απόδοση 17% θα έχει τιμή 52,9.

Εάν τώρα αλλάξουμε την ωρίμανση (λήξη) και την κάνουμε 20ετία, τότε το ίδιο ομόλογο θα χρειαστεί κουπόνι 6,9% (αφού η τρέχουσα απόδοση στο 20ετές θα είναι 14%).

Συνεπώς, το κόστος της επιμήκυνσης ενός επιτοκίου 5% θα πρέπει να έχει ένα κουπόνι 40% υψηλότερο.                   

2) Οιωνεί εθελοντική συμμετοχή ή ανακύκλωση, επίσης, δεν θα λειτουργήσουν  

Σε μια εθελοντική συμμετοχή των ομολογιούχων ή  ανακύκλωση με το προηγούμενο παράδειγμα το 7ετές αν γίνει 20ετές (14% απόδοση, 5% επιτόκιο και 20ετή διάρκεια), τότε η τιμή θα είναι 40,4.

Δηλαδή, ο παλιός ομολογιούχος θα γράψει 30% ζημιά σε σχέση με το παλιό ομόλογο.

3)Γαλλική πρόταση: Χρειάζεται επιτόκιο 7%             

Υπολογίζοντας τη γαλλική πρόταση ανακύκλωσης για 30 χρόνια (70% επανεπένδυση, 30% μετρητά), τότε με ένα ποσοστό ανάπτυξης 1,5% για τα επόμενα 30 χρόνια θα χρειαστεί επιτόκιο 7%! Κατά την αγγλική τράπεζα, με την πρόταση δεν θα σταθεροποιηθεί η δυναμική του χρέους, αλλά μάλλον θα χειροτερέψει.          

Πρώτο Θέμα