ΣE εφαρμογή τίθεται πλέον η επιβολή πλαφόν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, κατόπιν εγκυκλίου που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου.

Eτσι, το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους μισθωτούς ασφαλισμένους για 35ετή ασφάλιση ή 10.500 ημέρες εργασίας συμπεριλαμβανομένων, από 1.7.2011, και των οικογενειακών επιδομάτων, δεν θα υπερβαίνει το 4πλάσιο του, κατά το έτος 1991, μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 ευρώ). Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξαγόμενο ποσό σύνταξης δεν υπερβαίνει το ανωτέρω πλαφόν (σήμερα 2.773,40 ευρώ) δεν θα γίνεται καμία περικοπή. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ακόμη με την εγκύκλιο αυτή επαναοριοθετείται το ανώτατο ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαιώματα μέχρι 31.12.2010, με συνολικό χρόνο ασφάλισης πέρα των 35 ετών. Tο τελικό χορηγούμενο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 ευρώ). Από το παραπάνω εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα 2.773,40 ευρώ είναι το ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους εισερχόμενους στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα ειδικά ταμεία κύριας ασφάλισης μισθωτών.

Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου η αύξηση των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά 0,5% αντιστοίχως.

express