"Το 2022, οι ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη και υγεία θα φτάσουν στο 27,20% του καθαρού εισοδήματος"

Μεγάλη αύξηση των εισφορών, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών να μην μπορέσει ν' ανταποκριθεί, προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τους αγρότες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής Υπαίθρου Χανίων του ΚΚΕ.

Από το β' εξάμηνο του 2015, ξεκινάει η σταδιακή αύξηση του συντελεστή των ασφαλιστικών εισφορών για τη σύνταξη και από το 2017 και για την υγεία, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται "από το β' εξάμηνο του 2015 (αναδρομικά) και για το 2016, αυξάνεται από 7% στο 10% ο συντελεστής εισφοράς σύνταξης, με αποτέλεσμα να επέρχονται αυξήσεις που στην κατώτερη πρώτη κλίμακα Ασφάλισης θα είναι για το β' εξάμηνο του 2015 από 376,5 ευρώ σε 457,5 ευρώ και για το 2016 από 753 σε 915 ευρώ. Ανάλογα, στις επόμενες κλίμακες, οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες.

Από 1/1/2017 καταργούνται οι 7 ασφαλιστικές κλίμακες και στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται σύμφωνα με το καθαρό εισόδημα. Ο συντελεστής σύνταξης ανεβαίνει στο 14% το 2017, στο 16% το 2018, στο 18% το 2019, στο 19% το 2020, στο 19,5% το 2021 και στο 20% το 2022.

Επιπλέον, αυξάνεται η εισφορά για την υγεία από 2,5% στο 6,95%. Συγκεκριμένα σε 4,73% το 2017, σε 5,84% το 2018 και 6,95% το 2019 και μετά, ενώ θα υπάρχει και εισφορά 0,25% για την αγροτική εστία. Ετσι, η συνολική επιβάρυνση του αγρότη/κτηνοτρόφου για την Ασφάλισή του (σύνταξη, υγεία, αγροτική εστία) φτάνει στο 27,20% στο καθαρό εισόδημά του το 2022.

Ο πίνακας που παρουσιάζουμε παρακάτω δίνει ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πώς διαμορφώνεται η εισφορά ενός αγρότη με 10.000 ευρώ καθαρό ατομικό εισόδημα, ασφαλισμένου στην τρίτη κλίμακα σήμερα, όπου είναι ασφαλισμένη η πλειοψηφία των αγροτών. Όπως προκύπτει, έχουμε σταδιακή αύξηση των εισφορών μέχρι τριπλασιασμού τους το 2022, τη στιγμή που το 50% των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ αγροτών αδυνατεί να πληρώσει σήμερα τις εισφορές του.

Καταδικασμένοι σε συντάξεις πείνας

Το σχέδιο της κυβέρνησης δεν αναγνωρίζει ζημιές ή ένα οποιοδήποτε καθαρό εισόδημα, αλλά επιβάλλει υποχρεωτικό κατώτερο καθαρό εισόδημα το 70% του κατωτέρου μισθού του άγαμου εργαζόμενου άνω των 25 ετών, ο οποίος σήμερα είναι 586 ευρώ. Αρα, το 70% είναι 410,20 ευρώ το μήνα, δηλαδή 4.922,40 ευρώ το χρόνο. Αυτό, λοιπόν, το ποσό είναι το κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα, στο οποίο θα υπολογίζονται οι ελάχιστες εισφορές για σύνταξη και υγεία που θα υποχρεούται να καταβάλλει κάθε αγροτοκτηνοτρόφος, οι οποίες είναι: 4.922,40 Χ 27,20% = 1.339 ευρώ.

Με το ίδιο κατώτατο ποσό επιβαρύνεται η αγρότισσα και κάθε άλλο ασφαλιζόμενο ενήλικο μέλος της ίδιας οικογενειακής εκμετάλλευσης, που δεν έχει άλλη Ασφάλιση. Το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα θα επιμερίζεται σε σύζυγο και ενήλικα ασφαλιζόμενα παιδιά και δεν μπορεί να είναι μικρότερο για τον καθένα από το κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα μόνο στην περίπτωση που αυτό υπερκαλύπτει το άθροισμα του κατώτερου ασφαλιστέου εισοδήματος, που επιμερίζεται εξίσου για κάθε ασφαλιζόμενο μέλος. Τέλος, οι αγρότες που θα βγουν στη σύνταξη στα 67 χρόνια, θα παίρνουν μετά το 2030, ολόκληρη την «εθνική» σύνταξη των 384 ευρώ, δηλαδή μια σύνταξη πείνας και ένα ελάχιστο επιπλέον ποσό (ανταποδοτικό), το οποίο για 20 χρόνια εισφορές είναι κάτω από 100 ευρώ.