Στις 21 και 22 Απριλίου, στο χώρο του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιήθηκε η φάση πειραματισμού του Μοντέλου πρόληψης, ανίχνευσης και διαχείρισης της βίας απέναντι στα παιδιά, το οποίο θα προκύψει από το Ευρωπαϊκό έργο “SAVE”-Solutions Against Violence in Europe, «Καταπολέμηση της βίας στην Ευρώπη» που υλοποιείται από τηn Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης. 

Μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου και του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιήθηκαν εργαστήρια σε παιδιά 12 έως 14 ετών (σε 2 τμήματα του Γυμνασίου) στον τομέα της πρόληψης και της ανίχνευσης της κακοποίησης.

Στον τομέα της πρόληψης δόθηκαν στα παιδιά διευκρινίσεις για το είναι η βία καθώς και για τις μορφές, που μπορεί να λάβει. Έγινε συζήτηση για τους δράστες-εφαρμοστές βίας και  τα χαρακτηριστικά αυτών καθώς και γύρω από τα στερεότυπα και τους μύθους, που επικρατούν στη συγκεκριμένη θεματολόγια. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην ετερό-προστασία και αυτό-προστασία από την επιβολή βίας με τη χρήση οπτικο-ακουστικού υλι-κού όσον αφορά στην καλλιέργεια ικανοτήτων στα παιδιά προκειμένου να αναγνωρίζουν και να προβλέπουν παράγοντες ρίσκου, που μπορεί να οδηγήσουν σε βία. Τονίστηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της αυτοπεποίθησης και της άμεσης αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση επιβολής βίας. Κατά τη φάση αυτή συμμετείχαν και καθηγητές, οι οποίοι διέθεσαν τις ώρες τους για να μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία.

Στον τομέα της ανίχνευσης ο κ. Λιοδάκης, ψυχίατρος, με την ομάδα του κάνοντας χρήση της μεθόδου του ψυχοδράματος (βιωματική μάθηση) πραγματοποίησε θεατρικό παιχνίδι αναφορικά με τη βία, με τα παιδιά να βρίσκονται σε ρόλους θύτη, θύματος και παρατηρητών. Ακολούθησε συζήτηση για τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές, που προκύπτουν.

Τέλος, κάνοντας χρήση στρατηγικών ερωτήσεων δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά, ανώνυμα  να μιλήσουν (σε γραπτή μορφή) για κάποιο μυστικό που θέλουν να μοιραστούν με τους ειδικούς καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται ή και βιώνουν θέματα βίας. 

Οι γραπτές απαντήσεις των παιδιών θα αποτελέσουν υλικό για την πραγματοποίηση ενός animation video  που θα αναρτηθεί στο υπό κατασκευή διαδικτυακό τόπο του εν λόγω προγράμματος.