Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με σειρά ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει το θέμα της παραμονής της έδρας του ENISA στο Ηράκλειο.

Με τη σημερινή της απάντηση η Επιτροπή δίνει οριστικό τέλος στις ανησυχίες των κατοίκων της Κρήτης.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 525/2013 που αφορά τον Ευρωπαικό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) η έδρα του Οργανισμού είναι το Ηράκλειο Κρήτης.

Η απόφαση ότι ο ENISA θα έχει την έδρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο ελήφθη ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Και κάθε τροποποίηση της απόφασης αυτής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών μελών που συνέρχονται σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

ELE-001151/2016
E-001207/2016 Απάντηση του κ. Oettingerεξ ονόματος της Επιτροπής(26.4.2016)
Όπως επιβεβαιώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 (βασικός κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), η έδρα του οργανισμού είναι το Ηράκλειο (Κρήτη). Ωστόσο, το άρθρο 26 παράγραφος 4 του κανονισμού προβλέπει επίσης ρητά ότι το γραφείο παράρτημα που έχει ιδρυθεί στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας πρέπει να διατηρηθεί, προκειμένου να βελτιωθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του οργανισμού. 
 
Η απόφαση ότι ο ENISA θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα ελήφθη ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Κάθε τροποποίηση της εν λόγω απόφασης πρέπει να πραγματοποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών μελών, που συνέρχονται σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.