Συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, μετά τον ορισμό του νέου διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού, την 25η Απριλίου,  με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα».

Το Δ.Σ. εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Κουνενάκη, για να ασκεί καθήκοντα Προέδρου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 1, του καταστατικού της εταιρείας και του ΦΕΚ διορισμού των νέων μελών του Δ.Σ. (ΦΕΚ 213/22/4/2016).

Σύμφωνα με τον κ. Κουνενάκη η νέα διοίκηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΕ θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με τους θεσμικούς φορείς του τόπου.  Αποφασίστηκε επίσης το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού να πραγματοποιηθεί στις 18 Μαίου 2016.