Εγγειοβελτικά έργα στο Νομό Χανίων, αποκατάσταση της λειτουργικότητας της λιμνοδεξαμενής της Χρυσοσκαλίτισσας και διάθεση μέρους των 4,7 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για  χρηματοδότηση απαιτούμενων έργων, σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο Νομό Χανίων.

Αυτά ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Ευάγγελος Αποστόλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ κ. Μανώλη Συντυχάκη σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας στο νομό Χανίων.

Ο κ. Αποστόλου σημείωσε ότι το Υπουργείο στοχεύει στη δημιουργία σειράς εγγειοβελτικών έργων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών που αφορούν κυρίως την ταμίευση των επιφανειακών απορροών, αλλά και τη βελτίωση υφιστάμενων εγγυοβελτικών υποδομών, έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω κοινοτικών, αλλά και εθνικών πόρων. 

Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής της  Χρυσοσκαλίτισσας

Ο κ. Αποστόλου τόνισε από το βήμα της Βουλής, ότι "για το έργο αποκατάστασης της λειτουργικότητας της λιμνοδεξαμενής Χρυσκοσκαλίτισσας του Νομού Χανίων,  έχει ήδη χρηματοδοτηθεί μελέτη προϋπολογισμού 150 χιλιάδων ευρώ και έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μελέτη. Μάλιστα, γνωρίζοντας και τη σοβαρότητα του προβλήματος που προέκυψε από τις ζημιές στη λιμνοδεξαμενή, συμπεριλάβαμε στον προϋπολογισμό του έργου και την αποκατάσταση των ζημιών, όπως και προτείνεται στη συγκεκριμένη μελέτη. 

Συνεπώς, εξετάζοντας τα σημερινά δεδομένα που είναι η ύπαρξη μελέτης αποκατάστασης της λιμνοδεξαμενής, καθώς βεβαίως και της υποδομής της συγκεκριμένης δεξαμενής, επειδή είναι σε καλύτερη θέση, θα έλεγα, σε σχέση με αυτή των Αγίων Θεοδώρων, εμείς προτείνουμε στην παρούσα φάση να γίνει πλήρης αποκατάσταση της χωρητικότητας των 500 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού της λιμνοδεξαμενής της Χρυσοσκαλίτισσας, μια χωρητικότητα, η οποία θα καλύψει, όσο το δυνατόν, τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής". 

Χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόσθεσε ότι το υπουργείο περιμένει μελέτες για σειρά έργων ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  που αφορά τις έγγειες βελτιώσεις. Είναι το μέτρο «4.3.1».

"Εκεί, λοιπόν, όταν συγκεντρωθούν όλες αυτές οι μελέτες -αναγνωρίζοντας, πραγματικά, ανάγκες για συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι η Κρήτη, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας- θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε όσα έργα είναι ώριμα στο μέτρο αυτό για να μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε", κατέληξε ο κ. Αποστόλου.

Δείτε εδώ τα πρακτικά της βουλής με την συζήτηση στη Βουλή