Νομοθετική ρύθμιση υπέρ των επενδυτών σε φωτοβολταϊκά, αφήνει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει σύντομα το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα λκαι σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στην ιστιοσελίδα in.gr, η ρύθμιση θα εξασφαλίζει στους υποψήφιους επενδυτές που υποβάλλουν αίτημα για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ) την τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου τους αντί της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Με τη ρύθμιση θα εξασφαλιστεί η τιμή που ίσχυε για την φωτοβολταϊκή κιλοβατώρα μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 σε όλους εκείνους που έχουν υποβάλει αιτήματα στους διαχειριστές, συνοδευόμενα από πλήρη φάκελο, μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η ρύθμιση αυτή είναι υπέρ των επενδυτών, καθώς οι τιμές αγοράς της «φωτοβολταϊκής» κιλοβατώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, μακροπρόθεσμα μειώνονται.