Λήγουν την Πέμπτη 12-5-16 τα πεντάμηνης διάρκειας Επιμορφωτικά Σεμινάρια εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Στρατηγικές Διδασκαλίας της Παραγωγής Γραπτού Λόγου», τα οποία οργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιμόρφωση, που απευθυνόταν σε δασκάλους της Πρωτοβάθμιας και φιλολόγους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υλοποιήθηκε κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 2016, στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Πραγματοποιήθηκαν 14 περίπου δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, κάθε Τετάρτη στο Ρέθυμνο και κάθε Πέμπτη στο Ηράκλειο.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ήταν ο κ. Γιάννης Σπαντιδάκης, Καθηγητής ΠΤΔΕ του Παν/μίου Κρήτης, του οποίου η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην Ψυχοπαιδαγωγική του γραπτού λόγου και στον σχεδιασμό διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης γραπτού λόγου. Συνεργάτρια - επιμορφώτρια ήταν η κυρία Δέσποινα Βασαρμίδου, διδάκτορας  ΠΤΔΕ του Παν/μίου Κρήτης και ερευνήτρια φιλόλογος και ψυχολόγος. Επίσης, εισηγήσεις παρουσίασαν και οι κυρίες Ειρήνη Γάκη, Msc στη Διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου, και Βιργινία Παπατρέχα, υποψήφια διδάκτορας ΠΤΔΕ του Παν/μίου Κρήτης.

Βασική επιδίωξη και σκοπός του Προγράμματος Επιμόρφωσης ήταν η γνωριμία και η εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με εργαλεία και στρατηγικές διδασκαλίας που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης του γραπτού λόγου. Ζητούμενο του Προγράμματος ήταν να εξοικειωθεί ο εκπαιδευτικός με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και μεθόδους της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής και της Ψυχολογίας όσον αφορά στη συγγραφή ως πολύπλοκη νοητική και κοινωνικο-πολιτισμική δραστηριότητα.

Σημαντική υπήρξε η σύνδεση ανάμεσα στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, η γνώση και η εμπειρία που απέκτησαν και αντάλλαξαν οι επιμορφούμενοι. Οι 60 περίπου εκπαιδευτικοί στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα αυτό, εξοικειώθηκαν με σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας αφηγηματικών, περιγραφικών και επιχειρηματολογικών κειμένων, γνώρισαν πρακτικές συνεργατικής μάθησης, αξιοποίησαν τις ΤΠΕ στη συγγραφή κειμένων, αντάλλαξαν καλές πρακτικές και διδακτικές εμπειρίες. Όλη αυτή η γνώση και η εμπειρία θα αξιοποιηθεί και στο μέλλον διδακτικά στη σχολική τάξη.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κ. Σπαντιδάκη και την κα Βασαρμίδου για την πρόθυμη και αφιλοκερδή προσφορά του επιστημονικού τους έργου, συνολικά το Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης για τη συνεργασία και όλους τους επιμορφούμενους για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης