Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε ζευγάρι οφειλετών, με διάφορες τραπεζικές οφειλές προς τρεις διαφορετικές τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 117.829,00 { Εκατόν Δέκα Επτά χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Εννέα } Ευρώ και μία κύρια κατοικία.

Οι οφειλέτες, με την συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχαν, σε πρώτο βαθμό, την έκδοση 
οριστικής απόφασης , δια της οποίας εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,  όπως αυτός τροποποιήθηκε, και 
ορίζεται μηνιαία καταβολή 
για τον πρώτο αιτών 233,62 ευρώ για πέντε έτη,
 καθώς για τη δεύτερη αιτούσα 150,00 ευρώ για την πρώτη πενταετία.
 Για την δεύτερη αιτούσα μετά το πέρας της πενταετίας για την προστασία της κύριας κατοικίας 
ορίζεται μηνιαία καταβολή 262,62 ευρώ για 20 έτη .

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ώρες 10.30 - 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68,  731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245
Φαξ : 2821086245
e-mail: [email protected]
www.eeke.gr