Τα Αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα top αεροδρόμια της χώρας, στα οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Απρίλιο του 2016.

Πιο συγκεκριμένα, τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης , Ηρακλείου, Χανίων  και Ρόδου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Απρίλιο.
 
Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

*ΑΘΗΝΑ                       1,469,813 (εκατομμύρια επιβάτες)
*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ              426,581 (χιλιάδες επιβάτες)
*ΗΡΑΚΛΕΙΟ                      274,028 (χιλιάδες επιβάτες)
*ΧΑΝΙΑ                             197,530 (χιλιάδες επιβάτες)

*ΡΟΔΟΣ                           165,121  (χιλιάδες επιβάτες)

Επίσης, καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του  3,9 % στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον ίδιο μήνα. 

Συνολικά, στα ελληνικά αεροδρόμια διακινήθηκαν 2,89 εκατομμύρια επιβάτες,  δηλαδή +2,2 % επιβάτες εσωτερικού και + 5,2 % επιβάτες εξωτερικού)