Μετά από παρεμβάσεις και πιέσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την Παρασκευή 6-5 στο Δήμο Ηρακλείου με όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 

1.    Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές.
2.    Να συγκροτηθούν μικτά κλιμάκια ελέγχου με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, την ΕΛΛΑΣ, το ΣΔΟΕ, τη Δ/νση Εμπορίου και τους Επόπτες των λαϊκών Αγορών.