Τον Ιούνιο του 2017 το επιχειρηματικό πάρκο Χανίων στη Μαλάξα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και να φιλοξενήσει πάνω από 200 επιχειρηματικές μονάδες μικρής και μεσαίας όχλησης, ενώ η κατασκευή της υποδομής αναμένεται να ανοίξει περίπου 6500 θέσεις εργασίας, βάσει πάντα της μελέτης που έχει στα χέρια του ο φορέας υλοποίησης του έργου. Ο θεμέλιος λίθος έχει ήδη μπει σε μια υποδομή που εκτείνεται σε περιοχή 515 στρέμματων με ιδιωτική πολεοδόμηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μαζί με την αξία γης ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα JESSICA κατά 4,7 εκατομ. και από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με ποσό άνω των 2 εκατομ. ευρώ η καθεμία.

Το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών ανήκει στην Τράπεζα Χανίων που κατέχει το 40%, το Επιμελητήριο Χανίων έχει το 30% και ο ιδιώτης που είχε τη γη επίσης το 30%. 

Για την έναρξη των εργασιών, παραχωρήθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου από τη διοίκηση του φορέα υλοποίησης, παρουσία μεταξύ άλλων και του Υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη.

Μ. Μαρακάκης: Πρόκειται για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην Κρήτη

Στις αποτρεπτικές για κάθε επιχειρηματική προσπάθεια δυσκολίες που συνάντησε το έργο αλλά και στην τελική υπερκέρασή τους, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Φορέα Υλοποίησης και Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων κ. Μιχαήλ Μαρακάκης ο οποίος υπογράμμισε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου:

Ένας αγώνας πολύχρονος δικαιώθηκε. Ένας αγώνας που χωρίς την Τράπεζα, το Επιμελητήριο, τους φορείς που χρηματοδότησαν όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μέσω του προγράμματος JESSICA και τη βοήθεια του υπουργού, το έργο αυτό δεν θα γινόταν. Γι' αυτό οι ιδιώτες απογοητεύονται όταν επιχειρούν να φέρουν εις πέρας τέτοια έργα με τόσο μεγάλη γραφειοκρατία.

Είναι μεγάλη χαρά γιατί πρόκειται για ένα έργο πνοής που αποτελούσε απαίτηση της κοινωνίας και κανένας φορέας δεν πήρε την πρωτοβουλία όλα αυτά τα χρόνια για να το υλοποιήσει. Η Τράπεζα Χανίων με το Επιμελητήριο Χανίων έβαλε στόχο να κάνει αυτό το έργο. 

Η εγκατάσταση 200 και πλέον επιχειρήσεων δημιουργεί κύκλο εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο 600 εκ. ευρώ, με πρόβλεψη δημιουργίας 6.500 θέσεων εργασίας μη συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα μεγέθη αυτά που θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία στα επόμενα 10-15 χρόνια, αναμένεται να επέλθουν μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής στη διάρκεια κατασκευής των οποίων δημιουργούνται 150 θέσεις εργασίας επίσης

Το έργο θα δώσει ζωντάνια και πνοή και κυρίως ανάπτυξη. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Υπουργό Οικονομίας, μέσω των προγραμμάτων αλλά και μέσω του αναπτυξιακού νόμου, να βοηθήσει τη μετεγκατάσταση και να δώσει κίνητρα στους ενδιαφερομένους.  Αυτή τη στιγμή, είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην Κρήτη. 

Επιπλέον, ο κ. Μαρακάκης ζήτησε από την Περιφέρεια και τον Δήμο Χανίων να προσπαθήσουν για τη γρήγορη έναρξη κατασκευής οδικής σύνδεσης του Πάρκου με το εθνικό δίκτυο, με νέο παρακαμπτήριο δρόμο που δεν θα περνά μέσα από το χωριό της Μαλάξας, ενώ δεν παρέλειψε να ζητήσει από την ανάδοχη εργολήπτρια εταιρεία «Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Ε» να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Γ. Ανδρουλάκης: Να δοθούν κίνητρα μετεγκατάστασης

Στις επιπλέον υποδομές που δημιουργούνται στο πλαίσιο κατασκευής του επιχειρηματικού πάρκου, αλλά και στην ανάγκη να δοθούν κίνητρα μετεγκατάστασης των παλαιών επιχειρήσεων, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων, Γιώργος Ανδρουλάκης:

Δημιουργούνται δίκτυα κοινής ωφέλειας, δρόμοι, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός, κοινόχρηστοι χώροι. Το συγκεκριμένο έργο έχει δυο χαρακτηριστικά, το πρώτο η συνεργασία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, του Επιμελητηρίου Χανίων και του ιδιοκτήτη της γης και το δεύτερο η συγχρηματοδότηση από τις δυο συνεταιριστικές τράπεζες και το πρόγραμμα JESSICA. Σε αυτή την περίοδο που η ρευστότητα παρουσιάζει δυσκολίες, το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα αν δεν υπήρχε αυτή η συγχρηματοδότηση και η μόχλευση ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικών πόρων και ευρωπαϊκών πόρων.

Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω από τον Υπουργό κ. Σταθάκη να δοθούν περισσότερα κίνητρα μετεγκατάστασης στο επιχειρηματικό πάρκο. Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο έχει πρόβλεψη μόνο για νέες επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα παροχής κινήτρων και χρηματοδότησης και για τις υφιστάμενες  παλιές επιχειρήσεις.

Χρήστος Μυλωνάκης: Ήδη είναι τεράστιο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για μετεγκατάσταση

Την ανάγκη να διασφαλιστούν με νόμους η αδειοδότηση, η μετεγκατάσταση, τα κίνητρα και η χωροθέτηση των επιχειρήσεων τόνισε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Χρήστος Μυλωνάκης, ο οποίος μάλιστα, δήλωσε πως ήδη το ενδιαφέρον των τοπικών επιχειρήσεων για μετεγκατάσταση είναι πολύ μεγάλο:

Για να χαρακτηριστεί πετυχημένη η συγκεκριμένη επένδυση χρειάζονται δυο πράγματα. Δρόμο σύνδεσης του παλιού ΒΙΟΠΑ και του νέου ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ και ένα ειδικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης για τις βιοτεχνίες που το επιθυμούν. Κύριε Υπουργέ, δώστε κίνητρα. Το έργο θα προσφέρει πάρα πολλά, τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία. Ήδη καταγράφεται τεράστιο ενδιαφέρον από τις τοπικές επιχειρήσεις που θέλουν να μετεγκατασταθούν.

Νίκος Ματζούφας:

Για πρωτοποριακό έργο ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έκανε λόγο ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, Νίκος Ματζούφας:

Είναι πολύ πρωτοποριακό έργο ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοποιεί τους κοινοτικούς πόρους με έναν μοχλευτικό τρόπο. Είναι 4,7 εκατομμύρια σε περίπου 14 εκατομμύρια επένδυση. Οι πόροι αυτοί επειδή είναι δανειακοί, χαμηλότοκου επιτοκίου - άρα δίνεται ρευστότητα χαμηλότοκη, αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία - θα επιστρέψουν για να γίνουν ξανά νέες επενδύσεις ανάλογες. 

Νίκος Μυρτάκης: Χωρίς το JESSICA το έργο θα ήταν αδύνατο

Η Κρήτη έχει άλλη δυναμική στην οικονομία, επεσήμανε ο Πρόεδρος του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης και Αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Νίκος Μυρτάκης, ο οποίος τόνισε πόσο σημαντική για την υλοποίηση του έργου ήταν η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος:

Οι δυο συνεταιριστικές τράπεζες της Κρήτης ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσέφεραν το υπόλοιπο της χρηματοδότησης σε ένα έργο με ρίσκο, αλλά ένα έργο αναπτυξιακό και πολύ οφέλιμο για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Το έργο αποτελεί το 40% του προϋπολογισμού των έργων JESSICA που είναι έξι στον αριθμό. Χωρίς το πρόγραμμα ήταν αδύνατο να γίνει αυτό το έργο. Ένα μεγάλο ποσό με μηδενικό επιτόκιο, κάνει βιώσιμο ένα τέτοιο έργο. 

Γιώργος Περουλάκης: Το δάνειο που θα επιστραφεί θα αποτελεί εθνικό πόρο

Το γεγονός ότι οι πόροι που θα επιστραφούν από το πρόγραμμα JESSICA, θα αποτελούν εθνικό πόρο που θα πρέπει να επαναδιοχετευθηθεί σε αναπτυξιακά έργα, επεσήμανε το Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιώργος Περουλάκης:

Πρόκειται για ένα χαμηλότοκο, μηδενικού επιτοκίου δάνειο, το οποίο όταν επιστραφεί θα αποτελέσει πλέον εθνικούς πόρους που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ανάλογα έργα. Έτσι ένα αναπτυξιακό έργο με πολλαπλά οφέλη για τα Χανιά και για την περιφέρεια είναι ένα έργο που μπορεί να επαναληφθεί και σε άλλες περιφέρειες.

Γιώργος Σταθάκης: Θετικό πρόσημο για τη χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2016

Θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη βλέπει ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, Γιώργος Σταθάκης, όπως τουλάχιστον ο ίδιος δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την περίοδο αυτή συμβατή με τη δρομολόγηση ενός τόσο μεγάλου έργου:

Η συγκυρία είναι απόλυτα συμβατή, η χώρα μετά την αναμενόμενη επίτευξη μιας συμφωνίας θα μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία θετικού προσήμου. Το δεύτερο εξάμηνο του 2016 είναι απόλυτα σημαντικό και καθοριστικό για την οικονομία. Η δουλειά της κυβέρνησης αυτή την περίοδο είναι να ενισχύσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν για να στηρίξει επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρξουν ευέλικτα και ικανά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, ένα κομμάτι κρίσιμο για να περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος. Στην Κρήτη είναι σημαντικό ότι υπάρχουν οι δυο συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες πέρασαν όλα τα τεστ, είναι μάχιμες και ικανές και αποτελούν ένα θεσμό καθόλα αναπτυξιακό. Είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένες με την κίνηση των ευρωπαϊκών πόρων και καθίστανται αποτελεσματικές στη δυνατότητα να φτιάχτουν τοπικά αναπτυξιακά έργα μεγάλης σημασίας.

Μαρία Σπυράκη: Το ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ αποτελεί χρηστό παράδειγμα

Ως επιτυχημένο παράδειγμα του αποτελέσματος που μπορεί να επιφέρει ο συνδυασμός των ιδιωτικών και των κοινοτικών πόρων, χαρακτήρισε το έργο η Ευρωβουλευτής, Μαρία Σπυράκη:

Το Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί ένα χρηστό παράδειγμα συνδυασμού και συνέργειας του ιδιωτικού τομέα, των κοινοτικών πόρων αλλά και του τραπεζικού τομέα, ο οποίος ξέρει να επιχειρεί και να περιορίζει το ρίσκο. Στην Ε.Ε. πλέον οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα είναι αυτά που αυξάνουν τη δυνατότητα της μόχλευσης, που αυξάνει δηλαδή το ποσό των χρημάτων που μπορούμε να κινήσουμε.

Τάσος Βάμβουκας: Δυο τα πλεονεκτήματα της διάνοιξης δρόμου προς το ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ

Το διπλό όφελος της οδικής σύνδεσης του ΒΙΟΠΑ με το ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ, ανέφερε ο δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας:

Εδώ και ένα χρόνο εξετάζεται η διάνοιξη δυο δρόμων. Ο ένας είναι ο δρόμος παράκαμψης μικρής κλίμακας και ο δεύτερος συνδέει ουσιαστικά τα δυο επιχειρηματικά πάρκα μεταξύ τους, το υφιστάμενο ΒΙΟΠΑ και το ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του δρόμου δεν είναι τόσο η σύνδεση των δυο πάρκων, αλλά η κοντινότερη σύνδεση της πόλης των Χανίων με την περιοχή των Κεραμειών και της Μαλάξας. Φανταστείτε ότι ήταν ένας δρόμος που κάποτε είχαν χαράξει οι Ενετοί. Φυσικά σε αυτό προστίθεται και η σύνδεσης των δυο υποδομών.

Πρέπει επίσης να υπαρξει πρόνοια και πρωτοβουλίες ώστε να μην υποπέσει το νέο επιχειρηματικό πάρκο στον μαρασμό στον οποίο έχει υποπέσει το ΒΙΟΠΑ και το καλλιτεχνικό χωριό.

Αντώνης Παπαδεράκης: Απάντηση το ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ στον χωροταξικό σχεδιασμό

Το ΕΠΙΧΕΙΠΑ δείχνει τον δρόμο για τη δρομολόγηση του χωροταξικού σχεδιασμού, δηλωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Αντώνης Παπαδεράκης:

Αυτή η κίνηση είναι μια απάντηση στο μεγάλο κενό που υπάρχει στα θέματα του χωροταξικού σχεδιασμού στον νομό μας και ειδικά στον μεταποιητικό τομέα. Επαναφέρει λοιπόν, με θετικό τρόπο στη συζήτηση, τη δρομολόγηση του χωροταξικού σχεδιασμού. Στο ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ θέλουμε να στεγαστούν επιχειρήσεις σύγχρονες, δυναμικές που θα δημιουργήσουν νέα παραγωγικά πρότυπα, νέα προϊόντα. Τότε θα έχει πραγματικά μια θετική συμβολή και βιωσιμότητα.