Αυλαία σήμερα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Η εξεταστική διαδικασία, φέτος, θα είναι «δυο ταχυτήτων», καθώς η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων θα εξεταστεί με το νέο εξεταστικό σύστημα των τεσσάρων  μαθημάτων, αλλά ένα 5% νέων θα εξεταστεί με το παλαιό σύστημα των 6 μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι νέου και παλαιού συστήματος θα εξετάζονται μεν, σε κοινά εξεταστικά κέντρα, σε κοινή ώρα εξέτασης, αλλά σε διαφορετική αίθουσα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πηγαίνουν στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 08:00 ενώ η ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30, κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.  

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.