Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, για τους μαθητές των ημερήσιων και νυχτερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Α παλαιού συστήματος).

Σε γενικές γραμμές οι εξετάσεις κύλισαν ομαλά και δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Παρακάτω ακολουθεί η παράθεση των θεμάτων και οι προτεινόμενες απαντήσεις, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ.

 

Νεοελληνική Γλώσσα (ΕΠΑΛ)

Το κείμενο ήταν μέτριας δυσκολίας. Ως προς τις παρατηρήσεις μπορούμε να πούμε τα εξής: η Β1 άσκηση και σε αυτό το διαγώνισμα, όπως και στα θέματα των ΓΕΛ είχε χαρακτήρα κατανόησης με προτάσεις που ζητήθηκε να χαρακτηριστούν ως σωστές ή λανθασμένες. Άρα δεν ζητήθηκε παράγραφος, πράγμα που διευκόλυνε τους υποψήφιους και τους άφηνε περισσότερο χρόνος επεξεργασίας.  Οι άλλες παρατηρήσεις αναφέρονταν και σε ύλη διδασκαλίας της γ λυκείου(πειθώ), πράγμα που παραμελήθηκε στα χθεσινά θέματα.  Το θέματα της έκθεσης κλασικό και διδαγμένο πολλαπλώς στα παιδιά. Ενδιαφέρον  ότι  ζητήθηκε διαδίκτυο  και οι κίνδυνοί του, στοιχείο συγγενές με το β ερώτημα του χθεσινού θέματος.

Τα θέματα απευθύνονταν σε υποψήφιους που είχαν διαβάσει την ύλη τους και είχαν καλά προετοιμαστεί. Δεν απαιτούσαν πάντως ιδιαίτερη προσωπική κρίση και ειδικές δεξιότητες.  

Δείτε εδώ τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

 

Δείτε εδώ τις προτεινόμενες απαντήσεις της Νεοελληνικής Γλώσσας

Α. Παπανδρέου 102, Χανιά
www.dialektiki.edu.gr