Τον «κώδωνα του κινδύνου» για την καθυστέρηση που καταγράφεται – για μία ακόμη χρονιά - στο θέμα της διαχείρισης και μίσθωσης των παραλιών από τους Δήμους, επισημαίνει με επιστολή που απέστειλε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης προς τους συναρμόδιους υπουργούς α) Οικονομικών κ. Ευκ. Τσακαλώτο, β) Εσωτερικών κ. Π. Κουρουμπλή και γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη καθώς και προς τον ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας κ. Νικ. Ματζάκο.

Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος Πλατανιά - και με δεδομένη την παράταση της ΚΥΑ για τις παραλίες με το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 – ζητάει να υπάρξει παράταση και της προθεσμίας σύναψης συμφωνητικών μίσθωσης των παραλιών από τους Δήμους της χώρας προς τρίτους  έως και την 30η Ιουνίου – και όχι έως την  31η Μαΐου όπως η σχετική ΚΥΑ ορίζει – καθότι οι διαδικασίες εγκρίσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και καθιστούν αδύνατη τη σύναψη μισθωτηρίων συμβολαίων εντός της οριζόμενης στην ανωτέρω ΚΥΑ προθεσμίας.

Τέλος, ο Δήμαρχος Πλατανιά τονίζει πως υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη να αντιμετωπιστεί, με νομοτεχνικά ορθό τρόπο, το ζήτημα της παραχώρησης του παλαιού αιγιαλού στις όμορες τουριστικές επιχειρήσεις, στις οποίες παρεμβάλλεται ο παλαιός αιγιαλός μεταξύ επιχείρησης και παραλίας καθότι στις εν λόγω περιπτώσεις δε διακόπτεται η ομορία αυτής και ως εκ τούτου θα πρέπει οι όμορες επιχειρήσεις να έχουν την υποχρέωση εκμίσθωσης και του παλιού αιγιαλού, παράλληλα με την εκμίσθωση και του κοινόχρηστου χώρου, χωρίς αυτό να απαιτεί την διενέργεια δημοπρασίας, με το ανάλογο τίμημα.