Ο Μ. Συντυχάκης παραβρέθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 16/5/2016 μετά από  πρόσκληση της ΠΕΔ Κρήτης με θέμα «Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τα απορρίμματα» και δήλωσε τα εξής:

«Το νέο ν/σ κινείται στην ίδια φιλοσοφία και κατεύθυνση με όλους τους προηγούμενους σχεδιασμούς, των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στη διαχείριση των αποβλήτων και βασίζονται στην επιδίωξη κυβερνήσεων και  κεφαλαίου για προσαρμογή της δομής και λειτουργίας των φορέων αυτών (ΦΟΔΣΑ πριν, ΔΙΣΑ τώρα) στις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις, με στόχο την πλήρη παράδοση της επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων στο κεφάλαιο. Επισπεύδεται η διαδικασία αυτή ενόψει του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020” για πιο «καινοτόμες», πιο «αποδοτικές» και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την κυκλική οικονομία που βασίζεται στη μετατροπή των απορριμμάτων σε πολύτιμους πόρους, εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, επιδιώκοντας το μέγιστο δυνατό κέρδος από την αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων. Εκτιμάται, ότι μέχρι το 2030 τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων θα ανέλθουν στα 600 δις ευρώ.

Με το υπό διαβούλευση ν/σ επιταχύνονται οι ιδιωτικοποιήσεις στο τομέα διαχείρισης αποβλήτων, με παραπέρα λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος αφού τα βάρη πέφτουν στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη, το χαράτσι ταφής και το «πληρώνω όσο πετάω», κ.ά., ενώ θα ενταθεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων στον κλάδο και θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο το περιβάλλον.

Στο ίδιο πνεύμα άλλωστε κινείται και η ΚΕΔΕ, προβάλλοντας τις ίδιες αιτιάσεις και επιχειρήματα για παραπέρα ιδιωτικοποίηση στην διαχείριση των απορριμμάτων, τη λεγόμενη «αυτοτέλεια», με πρωταγωνιστικό τον ρόλο των δήμων.

Το «ευέλικτα σχήματα» που προτείνει το ν/σ, ένας φορέας κατά Νομό, βάση πληθυσμιακών κριτηρίων, θα διευκολύνουν τις επιλογές των «ενδιαφερομένων επενδυτών» μοιράζοντας έτσι την πίττα  σε πιο πολλούς. Ο ανταγωνισμός και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου θα «λύσει» τελικά ποιος θα επικρατήσει, σε βάρος πάντα των λαϊκών αναγκών.

Με την σύσταση – συνύπαρξη ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ διευκολύνονται οι παραπάνω διαδικασίες, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τις ΣΔΙΤ σε μεγάλα έργα διαχείρισης των αποβλήτων.

Το ν/σ προβλέπει την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των ΔΙΣΑ από «ίδιους  πόρους» των δήμων, πράγμα που προμηνύει νέα τέλη για τους κατοίκους και έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα που και πάλι θα την πληρώσουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα. 

Το ν/σ υποχρεώνει τους δήμους να ενταχθούν αναγκαστικά σε Νομικό Πρόσωπο, στην πραγματικότητα όμως την επιλογή θα την έχουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι ανάγκες τους, ενώ αναδείχνει σε  αποφασιστικό  τοποτηρητή του κεφαλαίου την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δηλαδή την κυβέρνηση. 

Για το ΚΚΕ, η διαχείριση των απορριμμάτων, πρέπει να έχει στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα και μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου, ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης. Προϋποθέτει εξουσία και οικονομία, που καταργεί τις αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν τα σημερινά προβλήματα και δημιουργεί τις στέρεες  προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας προς το συμφέρον της εργατικής τάξης, όλων των λαϊκών στρωμάτων, των δημιουργών του κοινωνικού πλούτου. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι:

Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός,
ο ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών που θα υλοποιεί φιλολαϊκά έργα, 
η κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στη γη και στις τεχνικές υποδομές,
ο εργατικός-λαϊκός έλεγχος και η εργατική λαϊκή εξουσία.

Το ΚΚΕ εναντιώνεται στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο ρίξιμο των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όπως το χαράτσι ταφής και το «πληρώνω όσο πετάω».

Λέει όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, στις ΣΔΙΤ και στις συμβάσεις παραχώρησης. Παλεύει για την διασφάλιση όλων των εργαζόμενων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, συνθήκες υγιεινής και προστασίας τους, για την  βελτίωση των όρων αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.

Γι’ αυτό και ΑΠΑΙΤΕΙ  να αποσυρθεί το ν/σ, να συγκροτούνται οι φορείς διαχείρισης των αποβλήτων αποκλειστικά και μόνο ως ΝΠΔΔ, με κρατική  χρηματοδότηση, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζόμενους και να καταργηθούν οι ΑΕ.»