Το πόρισμα των ελεγκτών για το μεταλλικό στέγαστρο του Πολιτιστικού κέντρου, η αδειοδότηση του πολυκαταστήματος Lidl παρά τις έντονες αντιδράσεις από τους εμπόρους και τους επαγγελματίες της πόλης, η πεζοδρόμηση των οδών Δικαιοσύνης - Ίδης - Καλοκαιρινού καθώς επίσης και η χρηματοδότηση του έργου από την ΕΤΕπ, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου την περασμένη Δευτέρα.

Οι παρεμβάσεις των Ενεργών Πολιτών στα παραπάνω θέματα υπήρξαν καθοριστικές και καίριες.

Αναλυτικά:

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος απάντησε στην ανοικτή επιστολή που είχαμε στείλει για το πόρισμα του Σώματος των Ελεγκτών Δημοσίων Έργων για το έργο «Κατασκευή Μεταλλικού Στεγάστρου Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου», λέγοντας ότι έχει ζητήσει τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το αν δύναται ο Δήμος να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο . Ουσιαστικά και με αυτή του την τοποθέτηση αρνείται η δημοτική αρχή να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις που αναφέρονται και στο πόρισμα, (για έλεγχο πειθαρχικών ενεργειών από το ΔΣ). Επίσης δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα στις προτάσεις της παράταξης μας για τον τρόπο ελέγχου και διοίκησης της Β’ Φάσης της Κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου. Κατά την γνώμη μας η Δημοτική Αρχή με την ατολμία της γίνεται μέρος του προβλήματος, ακολουθώντας την «πεπατημένη».
Και πριν, καν τελειώσουν οι τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ), γνωστή ιστοσελίδα της πόλης με αναφορά σε κύκλους της ΔΕΠΤΑΗ απαντούσε στα ερωτήματα των ελεγκτών και του πορίσματος επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την σιωπή, που θέλει να επιβάλει η δημοτική αρχή στην αντιμετώπιση του θέματος.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ LIDL

H Δημοτική Αρχή με συνοπτικές διαδικασίες και θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, ανοίγει τον δρόμο για τις πολυεθνικές και έρχεται σε αντίθεση με εμπόρους και επαγγελματίες της πόλης.
Στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ συζητήθηκε η ερώτηση μας για την αδειοδότηση του πολυκαταστήματος LIDL στην περιοχή της Αλικαρνασσού

Η παρέμβαση μας είχε δύο στόχους
Να αποκαλύψει ότι η Δημοτική Αρχή με τις αποφάσεις τις, έρχεται σε πλήρη και ριζική αντίθεση με τους εμπόρους, τους επαγγελματίες της πόλης και την ουσιαστική ανάπτυξη τόσο της πόλης, όσο και της τοπικής οικονομίας. Αναλύοντας κάποιος , τους οικονομικούς δείκτες αυτών των εταιρειών και το τι μένει τελικά στον τόπο μας, διαπιστώνει την ορθότητα της παρέμβασης μας .
Να αναδείξει ότι οι αποφάσεις, σε τέτοιου είδους θέματα με την τακτική των εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, μη δίνοντας εύλογο χρονικό διάστημα για ουσιαστική ενημέρωση και επεξεργασία, δείχνει σκοπιμότητες και επιλογές που είναι αντίθετες με τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

ΕΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΙΔΗΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Η τοποθέτηση μας στο θέμα που αφορούσε στην έγκριση της μελέτης και τον τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης , ‘Ιδης και Καλοκαιρινού» είναι η εξής:
1.    Το έργο για το μεγάλο χρονικό διάστημα (2016 -2018) που θα υλοποιείται θα έχει επιπτώσεις τόσο στην εμπορική κίνηση όσο και στην διέλευση πεζών και οχημάτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κατασκευαστεί τμηματικά, με σύντομες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, ορθά προγραμματιζόμενες ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιδράσεις.

2.    Θα πρέπει να έχουν λυθεί τα προβλήματα, τεχνικά και οικονομικά, ώστε να έχουμε απρόσκοπτη ροή και μηδενικές καθυστερήσεις. Πρέπει αφενός να προβλεφθούν και αποφευχθούν προβλήματα με την χρήση των υλικών επίστρωσης, παρόμοια με άλλων έργων που ταλαιπωρούν τους δημότες (κυβόλιθοι, κλπ ), και αφετέρου να προωθηθεί η άνετη χρήση από τους πεζούς, ενισχύοντας το πράσινο στοιχείο σε βάρος της πέτρας.

     Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η χρηματοδότηση του έργου. Όπως είναι γνωστό το 50% της δαπάνης θα δανειοδοτηθεί από το δάνειο της ΕΤΕπ, το οποίο μελλοντικά θα πρέπει να αποπληρωθεί σε δύσκολα οικονομικά εποχές. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις πολύ μικρές δαπάνες επενδύσεων που χορηγούνται δημιουργούν πολλά προβλήματα.

     Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος θα επιβαρυνθεί

i.        Με την επιπλέον δανειοδότηση προσθετικά στην ήδη υπάρχουσα (μεγάλη) και όπως είναι γνωστό η όποια δυσκολία πληρωμής πλέον θα μεταφερθεί στους δημότες μέσω επιβολής πρόσθετων φόρων,

ii.      Η επιβάρυνση τόκων εγγυήσεων και δόσεων για τα επόμενα χρόνια θα είναι από 1,5 – 2,0 εκ. Αν προστεθεί σε αυτά και η χρηματοδότηση του έργου (ίδιοι πόροι) το ποσό αυτό ανεβαίνει σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα .

3.    Όπως είναι γνωστό η δημοτική μας κίνηση στις σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι αντίθετη με την χρήση δανείων για την κατασκευή έργων αναπλάσεων . Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε μόνο με ίδια μέσα, εφ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα , είτε μέσω ένταξης σε χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ ( πρέπει να διερευνηθεί και διεκδικηθεί )

4.    Με βάση όλα τα παραπάνω οι Ενεργοί Πολίτες συμφωνούν με το περιεχόμενο της μελέτης , εντάσσοντας μέσα σε αυτό τις παρατηρήσεις - ποιότητα υλικών – πράσινο κλπ, το χρονοδιάγραμμα με τμηματικές προθεσμίες, την ομαλή και απρόσκοπτη ροή χρηματοδότησης. Επίσης συμφωνούν και με τον τρόπο δημοπράτησης. Επειδή όμως τον «τόνο» στο παραπάνω θέμα δίνει το οικονομικό στοιχείο η συνολική τοποθέτηση είναι η επιλογή της λευκής ψήφου.