Διακοπές ρεύματος ανακοίνωσε η ΔΕΗ σε διάφορες περιοχές των Χανίων, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο της.

Δείτε αναλυτικά, τις περιοχές και τις ώρες στις οποίες θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση

1. Στις 23.5.2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές: 

Kατοχώρι – Κάμποι – Τσακίστρα – Μαδαρός.

2. Στις 24.5.2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές:

Κολυμπάρι από ξενοδοχείο ΑΥΡΑ έως Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης – Γριμπιλιανά. 

3. Στις 25.5.2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές:

Καφούρος – Κάτω και Πάνω Κεφάλα.

4. Στις 26.5.2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές:

Κολυμπάρι από ξενοδοχείο ΑΥΡΑ έως Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης – Γριμπιλιανά.

5. Στις 27.5.2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές:

Θέρισσο – Μεσκλά – Ζούρβα – Καράνου – Ορθούνι – Λάκκοι – Ομαλός. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.