Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Διοικητή κ. Μανόλη Ακουμιανάκη και τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου διοργανώνει  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης, με στόχο την παροχή  βασικής, θεωρητικής και πρακτικής, εκπαίδευσης σε ενήλικες, πάνω σε θέματα πρόληψης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών καθώς και την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου. 

Το πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο της Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, το Σάββατο 28 Μαΐου , είναι μη επιδοτούμενο και η διάρκειά του ανέρχεται σε 3 ώρες (10:00 – 13:00)

Οι θεματικές ενότητες της Εκπαίδευσης είναι:

- Ανάλυση αντιπυρικού σχεδιασμού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το                 
   2016.

- Σχέδια δράσεις αντιπυρικής περιόδου. 

- Νομικό πλαίσιο (εγκλήματα εμπρησμού)

- Θεωρία -  πρακτική  (πυροσβεστικών εργαλείων και μηχανημάτων). 

Η εκπαίδευση των εθελοντών πιστοποιείται από τον φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος. 
Όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν στην Ομάδα Εθελοντών του Δήμου μας, η οποία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες  δημοτικές υπηρεσίες,  θα παρεμβαίνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην τοπική κοινωνία, θα επιμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις νέες εξελίξεις σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και θα συμμετέχει στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών.

Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι  η συμπλήρωση 30 αιτήσεων 

Σας προσκαλούμε λοιπόν, να συμβάλλετε στην ανάδειξη της δύναμης του Εθελοντισμού στον τόπο μας και να προσφέρετε πολύτιμες υπηρεσίες στην προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος του Ρεθύμνου, το οποίο αξίζει το σεβασμό όλων μας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης (τηλ: 697 2079568, κ. Μαν. Λιανδρης)