Την πρόσληψη 12 ατόμων στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

'Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε μετά από συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Κουκλάκη με τον αρμόδιο Υπουργό παρουσία και των Βουλευτών Χανίων κ.κ. Βαγιωνάκη Ευαγγελία και Μπαλωμενάκη Αντωνίου και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.  του ιδρύματος η πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών αντί αντιτίμου στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού . Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 542/1980 κατά περίπτωση"