Παρατείνεται μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου η διενεργούμενη απογραφή (άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛΤΑ) των επιδοματούχων του ΟΓΑ (πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβιας σύνταξης), η οποία έληγε σήμερα, Δευτέρα.

Η καταβολή των επιδομάτων του πρώτου διμήνου 2011 (6-15 Φεβρουαρίου) σε όλους τους δικαιούχους θα γίνει μέσω ΕΛΤΑ, με το ισχύον ως σήμερα σύστημα πληρωμής των επιδομάτων του ΟΓΑ (ταχυδρομικές επιταγές).

Στους νέους δικαιούχους που θα πληρωθούν για πρώτη φορά το πρώτο δίμηνο θα σταλεί ταχυδρομικά τις αμέσως επόμενες ημέρες το «Απογραφικό Δελτίο» και σχετικό έντυπο οδηγιών ώστε να προσέλθουν έγκαιρα στην τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛΤΑ για να απογραφούν.

Για τους συνταξιούχους του Οργανισμού η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου.

Όπως διευκρινίζεται, για όσους δεν έχουν απογραφεί η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου 2011 θα γίνει με το ισχύον ως σήμερα σύστημα πληρωμής των συντάξεων, μέσω ΕΛΤΑ (ταχυδρομικές επιταγές).

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του Μαρτίου θα καταβληθούν αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό των ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει.

Για το λόγο αυτό, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα θα πρέπει να καταθέσουν το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ στο κατάστημα της τράπεζας ή των ΕΛΤΑ που επιθυμούν να καταβάλλεται η σύνταξή τους μέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου.

in.gr