Την ένταξη δύο σημαντικών νέων έργων στο ΕΣΠΑ – συνολικού προϋπολογισμού 2,17 εκατ. € - πέτυχε η Δημοτική Αρχή του Πλατανιά μετά από συντονισμένες ενέργειες και την προετοιμασία των αναγκαίων μελετών. Ο λόγος για το έργο της αναβάθμισης των υποδομών της σχολικής μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά, π/υ 1.910.000,00 € και για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ, π/υ 260.000,00 €.

Με αφορμή την ένταξη των εν λόγω έργων στο ΕΣΠΑ - και πιο συγκεκριμένα στο “Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020”- πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/5 συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Πλατανιά από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒΑ κ. Ιωάννη Σταματάκη και του Αντιδημάρχου κ.Ιωάννη Μαλακωνάκη οι οποίοι αναφέρθηκαν στις πολύμηνες προσπάθειες που έγιναν από πλευράς Δημοτικής Αρχής για να μπορέσουν τα εν λόγω έργα να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν μέσω του “Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020,υλοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των τοπικών φορέων της περιοχής για την αναγκαιότητα  των ενταγμέμων πλέον παρεμβάσεων,  καθώς και στα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση τους ενώ τέλος περιέγραψαν αναλυτικά τις εργασίες που το καθένα από αυτά περιλαμβάνει.

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” 
Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” , προϋπολογισμού 1.910.000,00 €, προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης του σχολείου του Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου - χωρίς να προκύπτει ουδεμία αλλαγή των λειτουργικών χώρων και των χρήσεων αυτών - οι οποίες αποσκοπούν στο να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτιρίων, η πυρασφάλεια των χώρων, η προσβασιμότητα ΑμεΑ, καθώς και η γενικότερη λειτουργική αναβάθμιση του. 

Ενδυκτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 
1.    Ενίσχυση του πρώτου (δυτικού) κτιρίου του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Αποκατάσταση διαβρωμένων δομικών στοιχείων των υπολοίπων κτιρίων, εργασίες πρόληψης διάβρωσης. 
2.    Κατασκευή συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας.
3.    Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ με ανελκυστήρα για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στον α΄ όροφο, και κατασκευή ραμπών στο ισόγειο και στον αύλειο χώρο όπου δεν υπάρχει. 
4.    Εργασίες συντήρησης στο σύνολο της εγκατάστασης και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και κάποιες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση του σχολείου τόσο ως προς την ασφάλεια, όσο και ως προς την λειτουργικότητά του.

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ”
Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ” προϋπολογισμού 260.000,00 €, προβλέπεται η κατασκευή μίας νέας μονάδα φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ιλύος κατάλληλης δυναμικότητας, για να μπορέσει να προφυλαχτεί η λειτουργία της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα – η οποία βρίσκεται στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά και εξυπηρετεί τις δημοτικές ενότητες Ν. Κυδωνίας του Δήμου Χανίων και τις δημοτικές ενότητες Πλατανιά, Βουκολιών και Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά - και να αποφευχθούν ανεπιθύμητα φαινόμενα λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης των στερεών. 

Ο εξοπλισμός της νέας μονάδας αφυδάτωσης που θα αποκτηθεί θα εγκατασταθεί στον χώρο του κτιρίου αποθήκευσης  και  βιομηχανικού νερού της Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑΒΑ, ενώ η αφυδατωμένη ιλύς θα απορρίπτεται μέσω των κοχλιομεταφορέων σε εξωτερικό χώρο επί σταθμευμένου φορτηγού ή ειδικού κάδου συλλογής. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες:
    Αντλίες ιλύος
    Συγκρότημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη
    Φυγόκεντρος διαχωριστής
    Κεκλιμμένοι κοχλιομεταφορείς απομάκρυνσης ιλύος
    Διάταξη απομάκρυνσης ιλύος
    Διάταξη απομάκρυνσης στραγγιδίων
    Ηλεκτρικός πίνακας

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τους  εξωτερικούς  συνεργάτες  , καθώς  και τον  ΟΑΚ Α.Ε.  για την συνεργασία.
Επίσης ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρο Αρναουτάκη για την επίτευξη  των παραπάνω στόχων.