Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς

 

Ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 9% κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του 2016 ενώ βάσει των αποτελεσμάτων, το κόστος λειτουργίας μειώθηκε κατά 3%.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος ΔΣ, Μιχάλης Σάλλας η απόφαση του Εurogroup, δημιουργεί το πλαίσιο εκείνο για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος:

«Με τη χθεσινή απόφαση του Εurogroup επιταχύνονται οι εξελίξεις για επαναφορά του τραπεζικού συστήματος σε μονιμότερη τροχιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας και η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, θα απελευθερώσουν πόρους για τη χρηματοδότηση υγιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα ενισχύσουν τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών.
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των ελληνικών επιχειρήσεων, θα συμβάλει από θέση ευθύνης στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του ο CEO, Σταύρος Λεκκάκος, τόνισε ότι ο στόχος κερδοφορίας για τον Όμιλο φέτος, είναι εφικτός:                  

«Η Τράπεζα Πειραιώς επέτυχε το 1ο 3μηνο 2016 ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 9% στα €263 εκατ, καθώς τα καθαρά έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα, +2% ετησίως, ενώ το κόστος λειτουργίας υποχώρησε κατά 3%, με προοπτική περαιτέρω μείωσης μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού. 

Το έξοδο προβλέψεων ως προς τα δάνεια εξομαλύνεται σταδιακά σε επίπεδο κάτω των 180 μονάδων βάσης, παράλληλα με την εξέλιξη των θεμελιωδών της ελληνικής οικονομίας. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €0,5 δισ., πορεία που είναι σύμφωνη με τον στόχο της Τράπεζας για το 2016 για σημαντική μείωση των NPLs κατά τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι η Πειραιώς εμφανίζει αρνητικό σχηματισμό νέων NPL για 1η φορά από την αρχή της κρίσης το 2008.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.03.16 ανήλθαν σε €10 δισ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διαμορφώθηκε στο 17,6%. Ο στόχος κερδοφορίας για τον Όμιλο το 2016 είναι καθ’όλα επιτεύξιμος».

Δείτε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2016 της Τράπεζας Πειραιώς