Πληθώρα αριστούχων και εκτίναξη των βάσεων εισαγωγής στις σχολές υψηλής ζήτησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμάται ότι θα φέρουν τα ευκολότερα – σε σύγκριση με πέρυσι – θέματα που έχουν επιλεγεί στα έως τώρα εξετασθέντα μαθήματα των πανελλαδικών.

Αντίθετα, υποχώρηση βάσεων εκτιμάται ότι θα εμφανιστεί σε Παιδαγωγικές και Οικονομικές Σχολές (Πεδία 4ο και 5ο) και σε κάποιες πολυτεχνικές σχολές του 2ου Πεδίου, ενώ οι βάσεις στις σχολές που ξεκλειδώνουν με μεσαίες βαθμολογίες θα συγκρατηθούν, σύμφωνα με Τα Νέα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από τις βαθμολογήσεις των μαθημάτων που εξετάστηκαν, τα κύρια μαθήματα-κόφτες μορίων, των ομάδων Προσανατολισμού (Φυσική, Μαθηματικά και Αρχαία), δεν είχαν φέτος καλά τροχισμένα μαχαίρια.

Οι υποψήφιοι στα μαθήματα αυτά φαίνεται να έγραψαν αισθητά καλύτερα από ό,τι την περασμένη χρονιά, αφού τα θέματα δεν έκρυβαν εκπλήξεις και δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ετσι, ο αριθμός των αριστούχων που τα προηγούμενα χρόνια ήταν μικρός, φέτος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά