Δήλωση του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ηγουμενίδη για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις φοιτητών στο πρόγραμμα σίτισης:

«Με αφορμή τις αιτήσεις φοιτητών που τηρούν όλα τα εισοδηματικά κριτήρια και κατέθεσαν εκπρόθεσμα αίτηση χάνοντας το δικαίωμα ένταξης τους στο πρόγραμμα σίτισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι αυτονόητο σε μια περίοδο έντονης δημοσιονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης ότι όλες οι αντίστοιχες αιτήσεις φοιτητών που αφορούν στη σίτιση τους σε ένα δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα - υπό τον όρο ότι εξακριβωμένα πληρούν όλα τα εισοδηματικά κριτήρια -  θα πρέπει άμεσα να εξετάζονται και να γίνονται αποδεκτές. 

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτονόητη η άμεση άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων και η εκταμίευση ήδη ενεργών κονδυλίων με άξονα την ουσιαστική μέριμνα των φοιτητών και όλων των νέων ανθρώπων που δίνουν καθημερινά έναν δίκαιο αγώνα για ένα άλλο Πανεπιστήμιο και μια αξιοπρεπή ζωή».