Πρόσκληση στα εγκαίνια της παραλίας για άτομα με ειδικές ανάγκες στην θέση Αλμυρός στην Αμμουδάρα απευθύνει ο πρόεδρος της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Μαλεβιζίου (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.) Dr Κων/νος Γωνιανάκης.

Για τους μη γνώστες της περιοχής η σήμανση που έχει τοποθετηθεί θα τους οδηγήσει στην παραλία.