Την ξέραμε ως Αγία Μαρίνα στα Χανιά αλλά όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα αναγνώστης μας της ταιριάζει καλύτερα το όνομα "Αγία Ταμπέλα" ή  "Άγιος Κράχτης"

Από τις φωτογραφίες διακρίνει κανείς ότι ελάχιστα έχουν αλλάξει. Όπως αναφέρει ο αναγνώστης στο μήνυμά του "μόνο 2-3 μαγαζιά της Αγίας Μαρίνας ελευθέρωσαν τα πεζοδρόμια μετά από διάφορες δημοσιεύσεις".

Φυσικά ο δήμος παραμένει ανύπαρκτος όπως και κάθε μορφή ελέγχου.