Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης προκηρύχτηκαν έξι θέσεις και στο Νοσοκομείο Χανίων 12 θέσεις ειδικευμένων γιατρών.

Αναλυτικότερα σε ανακοίνωσή της η 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Κρήτης) αναφέρει τα εξής:

Το ΓΝ Ρεθύμνου ακολούθως των σχετικών ενεργειών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και της έγκρισης του Υπουργείου Υγείας έχει προκηρύξει έξι (6) επί θητεία θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β στο Γ.Ν. Ρεθύμνου για τα αντίστοιχα Τμήματα –Μονάδες –Εργ/ρια του  Νοσοκομείου ως ακολούθως:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Νεφρολογίας για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και  Περιτοναϊκής Κάθαρσης
2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα 
3. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής για το Χειρουργικό Τμήμα.
4. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας για το Αναισθησιολογικό Τμήμα
5. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας για το Βιοπαθολογικό Τμήμα.
6. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ψυχιατρικής για το Ψυχιατρικό Τμήμα. 

Η Αίτηση – Δήλωση των ενδιαφερομένων και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΓΝ Ρεθύμνου, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά έως τις 16 Ιουνίου 2016.

Επίσης Το ΓΝ Χανίων «Αγ. Γεώργιος», ακολούθως των σχετικών ενεργειών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και της έγκρισης του Υπουργείου Υγείας έχει προκηρύξει δώδεκα (12) επί θητεία θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β στο Γ.Ν. Χανίων για τα αντίστοιχα Τμήματα –Μονάδες –Εργ/ρια του  Νοσοκομείου ως ακολούθως:

1. Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄ Παθολογίας  
2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Νεφρολογίας 
3. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής
4. Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών  
5. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παιδοψυχιατρικής 
6. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Κυτταρολογίας
7. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής  
8. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Οφθαλμολογίας
9.Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής Παίδων 
10. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ουρολογίας

Η Αίτηση – Δήλωση των ενδιαφερομένων και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΓΝ Χανίων, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά έως τις 13 Ιουνίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για περαιτέρω ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιολογητικά.