Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1. Στις 6.6.2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές: 

Κολυμβάρι από Ξενοδοχείο ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ έως ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

2. Στις 7.6.2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές: 

Κατωχώρι – Κάμποι – Τσακίστρα – Μαδαρός.

3. Στις 8.6.2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 έως 13.00, στις παρακάτω περιοχές: 

Πλάκα – Κόκκινο Χωριό – Δράπανο – Ραντάρ Δραπάνου.

4. Στις 9.6.2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 15.00, στις παρακάτω περιοχές:

Μέσα Βουκολιές – Καφούρος – Κεφάλα. 
(Την ίδια ημέρα 9.6.2016 ημέρα Πέμπτη) και από ώρα 11.00 έως 12.00, στις παρακάτω περιοχές:  
Βουκολιές – Ανώσκελη – Φωτακάδο – Δρομόνερο – Κοτσιφιανά – Παλαιά Ρούματα. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.